นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      
.:: งานหลักสูตร ::.
 >> ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  โครงสร้างบุคลากร
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข้อมูลครุภัณฑ์
  ผู้ดูแลระบบ
>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 
หน้าหลัก >> ฝ่ายบริหารทรัพยาการ>> งานอาคารสถานที่

.:: ดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯ งานอาคารสถานที่ ::. 

 

มีแบบฟอร์มทั้งหมด   0   แบบฟอร์ม
  แบบฟอร์ม [ สำหรับ นักศึกษา ]

 

มีแบบฟอร์มทั้งหมด   4  แบบฟอร์ม
  แบบฟอร์ม [ สำหรับ ครู/เจ้าหน้าที่]
   ใบรายการยืมเครื่องงมือ วัสดุ อุปกรณ์
   ใบรายงานการซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไข
   บันทึกข้อความเปลี่ยนเวรยาม.pdf
   บันทึกข้อความเปลี่ยนเวรยาม.docx