นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      
.:: งานหลักสูตร ::.
 >> ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  โครงสร้างบุคลากร
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข้อมูลครุภัณฑ์
  ผู้ดูแลระบบ
>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 
หน้าหลัก >> ฝ่ายบริหารทรัพยาการ>> งานพัสดุกลาง

.:: งานพัสดุกลาง::.

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
  ข่าวประชาสัมพันธ์ นำเข้าข้อมูลเมื่อ
   แบบฟอร์มงานพัสดุ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะโดย : งานพัสดุกลาง 15 ตุลาคม 2558
   ประกาศ (ร่าง) ประชาพิจารณ์ การต่อเติมหลังคาต่อเชื่อมโดย : งานพัสดุกลาง 14 ตุลาคม 2558
   -ร่าง- ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน TOR โครงการปรับปรุงอาคาร โดย : งานพัสดุกลาง 22 กันยายน 2558

 

ข่าวและกิจกรรมแผนก
โครงการแผนก
ข่าวการรับรางวัล

 

>>