นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      
.:: งานหลักสูตร ::.
 >> ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  โครงสร้างบุคลากร
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข้อมูลครุภัณฑ์
  ผู้ดูแลระบบ
>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 
หน้าหลัก >> ฝ่ายวิชาการ>> งานวัดผลและประเมินผล

.:: งานวัดผลและประเมินผล::.

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
  ข่าวประชาสัมพันธ์ นำเข้าข้อมูลเมื่อ
   กำหนดการเรียนชดเชยวันเสาร์ที่ 22 ส.ค. 2558 (ชดเชยกีฬาสีภายใน)โดย : งานวัดผลและประเมินผล 05 สิงหาคม 2558
   ประกาศผลโควตา ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2558โดย : งานวัดผลและประเมินผล 12 ธันวาคม 2557

 

ข่าวและกิจกรรมแผนก
โครงการแผนก
ข่าวการรับรางวัล

 

>>