นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      
.:: งานหลักสูตร ::.
 >> ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  ข้อมูลสถานประกอบการ
  ข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน(ระบบทวิภาคี)
  ข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน(ระบบปกติ)
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  โครงสร้างบุคลากร
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข้อมูลครุภัณฑ์
  ผู้ดูแลระบบ
>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 
หน้าหลัก >> ฝ่ายวิชาการ>> งานทวิภาคี

.:: งานทวิภาคี::.

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
  ข่าวประชาสัมพันธ์ นำเข้าข้อมูลเมื่อ
   หลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระบบทวิภาคี โดย : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 06 กุมภาพันธ์ 2560
   บริษัท โอโตยะ จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงานโดย : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 28 ธันวาคม 2559
   บริษัท ซุกิชิ จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงานโดย : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 28 ธันวาคม 2559
   ประกาศระยะเวลาการฝึกงานภาคเรียนที่ 2/2559โดย : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 01 พฤศจิกายน 2559
   ช่องทางติดต่องานทวิภาคี เมื่อนักศึกษาประสบปัญหาระหว่างฝึกงานโดย : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 01 พฤศจิกายน 2559
   พิธีเชิดชูเกียรติสถานประกอบการและสัมมนาการฝึกงาน โดย : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 25 พฤษภาคม 2559
   รับสมัครนักศึกษาระบบทวิภาคีโดย : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 01 กุมภาพันธ์ 2559

 

ข่าวและกิจกรรมแผนก
โครงการแผนก
ข่าวการรับรางวัล

 

>>