นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      
.:: งานหลักสูตร ::.
 >> ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  โครงสร้างบุคลากร
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข้อมูลครุภัณฑ์
  ผู้ดูแลระบบ
>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 
หน้าหลัก >> ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน>> งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

.:: งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน::.

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
  ข่าวประชาสัมพันธ์ นำเข้าข้อมูลเมื่อ
   ประชาสัมพันธ์เพิ่มผู้เรียนกลุ่มอาชีพตัวถังและสี วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีโดย : งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 27 สิงหาคม 2561
   กำหนดการ การลงนามในแบบยืนยันค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558โดย : งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 04 มิถุนายน 2558

 

ข่าวและกิจกรรมแผนก
โครงการแผนก
ข่าวการรับรางวัล

 

>>