นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      
.:: งานหลักสูตร ::.
 >> ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  โครงสร้างบุคลากร
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข้อมูลครุภัณฑ์
  ผู้ดูแลระบบ
>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 
หน้าหลัก >> ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน>> งานครูที่ปรึกษา

.:: งานครูที่ปรึกษา::.

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
  ข่าวประชาสัมพันธ์ นำเข้าข้อมูลเมื่อ
   ครูที่ปรึกษาแต่ละแผนกวิชาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษาโดย : งานครูที่ปรึกษา 17 สิงหาคม 2560
   โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมนักเรียนนักศึกษาในการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนโดย : งานครูที่ปรึกษา 14 มิถุนายน 2559
   โครงการ ฝึกอบรมครูที่ทำหน้าที่ครูที่ปรึกษาโดย : งานครูที่ปรึกษา 24 พฤษภาคม 2559

 

ข่าวและกิจกรรมแผนก
โครงการแผนก
ข่าวการรับรางวัล

 

>>