นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      
.:: งานหลักสูตร ::.
 >> ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  โครงสร้างบุคลากร
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข้อมูลครุภัณฑ์
  ผู้ดูแลระบบ
>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 
หน้าหลัก >> ฝ่ายวางแผนและความร่วมมือ>> งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

.:: งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ::.

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
  ข่าวประชาสัมพันธ์ นำเข้าข้อมูลเมื่อ
   อบรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนนักศึกษาในการเป็นผู็ประกอบการยุค Thailand 4.0โดย : งานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ 01 มิถุนายน 2561
   เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการโดย : งานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ 23 พฤษภาคม 2559
   โครงการประกวด " ออมสินสุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทย"โดย : งานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ 04 พฤษภาคม 2559
   ด่วน!!! เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการหารายได้ระหว่างเรียน ครั้งที่ 2โดย : งานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ 04 สิงหาคม 2558
   รับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ ปีการศึกษา2558โดย : งานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ 20 พฤษภาคม 2558
   ข่าวดี!! โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจนโดย : งานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ 21 มกราคม 2558
   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการ "แคมป์ผู้ประกอบการ : ปั้นตัวเล็กเด็กหัวการค้า"โดย : งานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ 19 มกราคม 2558

 

ข่าวและกิจกรรมแผนก
โครงการแผนก
ข่าวการรับรางวัล
ตลาดนัดLBTECH

14 ตุลาคม 2558

 

>>