นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      
.:: งานหลักสูตร ::.
 >> ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  มาตรฐานอาชีวศึกษา
  มาตรฐานการศึกษา
  แผนพัฒนาการศึกษา
  SAR วิทยาลัย
  วิจัยในชั้นเรียน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  โครงสร้างบุคลากร
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข้อมูลครุภัณฑ์
  ผู้ดูแลระบบ
>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 
หน้าหลัก >> ฝ่ายวางแผนและความร่วมมือ>> งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

.:: งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา::.

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
  ข่าวประชาสัมพันธ์ นำเข้าข้อมูลเมื่อ
   รายงงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560โดย : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 07 พฤศจิกายน 2561
   รายงานผลหารประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดโดย : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 02 พฤศจิกายน 2558

 

ข่าวและกิจกรรมแผนก
โครงการแผนก
ข่าวการรับรางวัล

 

>>