นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      
.:: งานหลักสูตร ::.
 >> ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  โครงสร้างบุคลากร
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข้อมูลครุภัณฑ์
  ผู้ดูแลระบบ
>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 
หน้าหลัก >> ฝ่ายวางแผนและความร่วมมือ>> งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

.:: งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์::.

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
  ข่าวประชาสัมพันธ์ นำเข้าข้อมูลเมื่อ
   รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2558โดย : งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 03 พฤษภาคม 2559
   ขอเรียนเชิญร่วมประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ปีที่ 2โดย : งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 29 ตุลาคม 2558
   ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติโดย : งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 16 ตุลาคม 2558
   ขอเชิญเข้าร่วม "กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา" ภาคกลางและภาคตะวันออกโดย : งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 09 ตุลาคม 2558
   กำหนดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดโดย : งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 06 ตุลาคม 2558
   กำหนดส่งงานวิจัยในชั้นเรียนครั้งที่ 1โดย : งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 29 กันยายน 2558
   เชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาการจัดทำสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558โดย : งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 14 กันยายน 2558

 

ข่าวและกิจกรรมแผนก
โครงการแผนก
ข่าวการรับรางวัล

 

>>