นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      
.:: งานหลักสูตร ::.
 >> ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  โครงสร้างบุคลากร
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข้อมูลครุภัณฑ์
  ผู้ดูแลระบบ
>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 
หน้าหลัก >> ฝ่ายบริหารทรัพยาการ>> งานประชาสัมพันธ์

.:: งานประชาสัมพันธ์::.

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
  ข่าวประชาสัมพันธ์ นำเข้าข้อมูลเมื่อ
   ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เรื่อง การดำเนินการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาใหม่โดย : งานประชาสัมพันธ์ 12 เมษายน 2561
   กำหนดการสวดมนต์ ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ วันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดย : งานประชาสัมพันธ์ 29 ธันวาคม 2559
   กำหนดการสวดมนต์ ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ วันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐โดย : งานประชาสัมพันธ์ 29 ธันวาคม 2559
   เรียนเชิญ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมงานเกษียณอายุราชการ โดย : งานประชาสัมพันธ์ 20 กันยายน 2559
   เรียนเชิญ ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรโดย : งานประชาสัมพันธ์ 09 สิงหาคม 2559
   กำหนดการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559โดย : งานประชาสัมพันธ์ 27 มิถุนายน 2559
   เรียนเชิญ คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ร่วมงานพิธีไหว้ครูโดย : งานประชาสัมพันธ์ 13 มิถุนายน 2559
   ประกาศ นักเรียนนักศึกษาที่มีความประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดย : งานประชาสัมพันธ์ 26 พฤษภาคม 2559
   การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี วันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคาร ๘ โดย : งานประชาสัมพันธ์ 16 มีนาคม 2559
   ขอเชิญชวน ร่วมแต่งไทย งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ระหว่างวันที่ ๑๕ ม.ค. - ๒๑ ก.พ. ๒๕๕๙ โดย : งานประชาสัมพันธ์ 15 มกราคม 2559
   การจัดกิจกรรมตลาดนัด LBtech เดือนธันวาคม งดจัด เริ่มจัดอีกครั้ง วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙โดย : งานประชาสัมพันธ์ 17 ธันวาคม 2558
   กำหนดการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน ตามวัน เวลา ดังนี้โดย : งานประชาสัมพันธ์ 14 ธันวาคม 2558
   เชิญชวน ชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสัปดาห์ส่งเสริมการใช้ห้องสมุดโดย : งานประชาสัมพันธ์ 27 พฤศจิกายน 2558
   รายละเอียดและเกณฑ์ทักษะวิชาชีพฯ "การแข่งขันทักษะงานโยธา"โดย : งานประชาสัมพันธ์ 26 พฤศจิกายน 2558
   เชิญชวนจำหน่ายสินค้าตลาดนัด LBtech วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดย : งานประชาสัมพันธ์ 24 พฤศจิกายน 2558
   เตรียมความพร้อม การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ V-NETโดย : งานประชาสัมพันธ์ 19 พฤศจิกายน 2558
   เชิญชวนจำหน่ายสินค้าตลาดนัด LBtech วันที่ ๙ พ.ย.๒๕๕๘ ติดต่องานผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจโดย : งานประชาสัมพันธ์ 29 ตุลาคม 2558
   กำหนดการลงนามในแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘โดย : งานประชาสัมพันธ์ 29 ตุลาคม 2558

 

ข่าวและกิจกรรมแผนก
โครงการแผนก
ข่าวการรับรางวัล

 

>>