นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      
.:: งานหลักสูตร ::.
 >> ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  โครงสร้างบุคลากร
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
  ข้อมูลครุภัณฑ์
  ผู้ดูแลระบบ
>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 
หน้าหลัก >> ฝ่ายบริหารทรัพยาการ>> งานบุคลากร

.:: งานบุคลากร::.

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
  ข่าวประชาสัมพันธ์ นำเข้าข้อมูลเมื่อ
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโดย : งานบุคลากร 18 มกราคม 2562
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว นักการ,ยาม,ครูพิเศษและเจ้าหน้าที่โดย : งานบุคลากร 28 ธันวาคม 2561
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโดย : งานบุคลากร 14 ธันวาคม 2561
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่และเจ้าหน้าที่งานปกครองโดย : งานบุคลากร 30 พฤศจิกายน 2561
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโดย : งานบุคลากร 09 พฤศจิกายน 2561
   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู โดย : งานบุคลากร 29 ตุลาคม 2561
   ประการให้ผู้ขึ้นบัญชีสำรองตำแหน่งครูพิเศษสอนแผนวิชาสามัญสัมพันธ์(พลานามัย)มารายงานตัวโดย : งานบุคลากร 19 ตุลาคม 2561
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโดย : งานบุคลากร 19 ตุลาคม 2561
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูโดย : งานบุคลากร 05 ตุลาคม 2561
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโดย : งานบุคลากร 28 กันยายน 2561
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจนท.งานสวัสดิการฯ,จนท.งานการเงิน,จนท.งานบริหารฯและนักการภารโรงโดย : งานบุคลากร 17 กันยายน 2561
   กำหนดให้ผู้ขึ้นบัญชีสำรองเจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอนมารายงานตัวโดย : งานบุคลากร 24 สิงหาคม 2561
   ประกาสรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จนท.งานสื่อการเรียนการสอนและจนท.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโดย : งานบุคลากร 20 กรกฎาคม 2561
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูช่างตัดผมชายโดย : งานบุคลากร 06 กรกฎาคม 2561
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งจนท.งานสื่อการเรียนการสอนและจนท.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโดย : งานบุคลากร 06 กรกฎาคม 2561
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จนท.งานแนะแนวฯและจนท.งานกิจกรรมโดย : งานบุคลากร 05 กรกฎาคม 2561
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ,เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาโดย : งานบุคลากร 21 มิถุนายน 2561
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว แผนกช่างตัดผมชายโดย : งานบุคลากร 13 มิถุนายน 2561
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจโดย : งานบุคลากร 25 มกราคม 2561
   Announcement for Personnel Recruitment as a Temporary Employee ( Foreign Teacher)โดย : งานบุคลากร 25 มกราคม 2561
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ(สอนภาษาอังกฤษ) โดย : งานบุคลากร 25 มกราคม 2561
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน,งานบุคลากรโดย : งานบุคลากร 18 มกราคม 2561
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 3 อัตรา โดย : งานบุคลากร 08 มกราคม 2561
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูพิเศษสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โดย : งานบุคลากร 22 ธันวาคม 2560
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูชาวต่างชาติ Announcement For the qualified candidates โดย : งานบุคลากร 22 ธันวาคม 2560
   Announcement for Personnel Recruitment as a Temporary Employee ( Foreign Teacher)โดย : งานบุคลากร 13 ธันวาคม 2560
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ(สอนภาษาอังกฤษ) โดย : งานบุคลากร 13 ธันวาคม 2560
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังโดย : งานบุคลากร 12 ธันวาคม 2560
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาโดย : งานบุคลากร 08 ธันวาคม 2560
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูพิเศษสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังโดย : งานบุคลากร 08 ธันวาคม 2560
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 4 อัตรา โดย : งานบุคลากร 04 ธันวาคม 2560
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังโดย : งานบุคลากร 29 พฤศจิกายน 2560
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาโดย : งานบุคลากร 28 พฤศจิกายน 2560
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูพิเศษ โดย : งานบุคลากร 24 พฤศจิกายน 2560
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนแผนกวิชาการบัญชี และแผนกวิชาการขายและการตลาดโดย : งานบุคลากร 16 พฤศจิกายน 2560
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูพิเศษโดย : งานบุคลากร 03 พฤศจิกายน 2560
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 3 อัตราโดย : งานบุคลากร 30 ตุลาคม 2560
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน จำนวน 5 แผนกวิชาโดย : งานบุคลากร 24 ตุลาคม 2560
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์โดย : งานบุคลากร 26 กันยายน 2560
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ โดย : งานบุคลากร 06 กันยายน 2560
   Announcement for Personnel Recruitment as a Temporary Employee ( Foreign Teacher)โดย : งานบุคลากร 04 กันยายน 2560
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจโดย : งานบุคลากร 29 สิงหาคม 2560
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถโดย : งานบุคลากร 19 มกราคม 2560
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนแผนกวิชาศิลปกรรมโดย : งานบุคลากร 10 มกราคม 2560
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนแผนกวิชาศิลปกรรม และช่างไฟฟ้ากำลัง โดย : งานบุคลากร 26 ธันวาคม 2559
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโดย : งานบุคลากร 07 พฤศจิกายน 2559
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโดย : งานบุคลากร 31 ตุลาคม 2559
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก โดย : งานบุคลากร 31 ตุลาคม 2559
   รับสมัครครูพิเศษสอนช่างไฟฟ้ากำลัง 1 อัตราโดย : งานบุคลากร 30 มิถุนายน 2559
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูพิเศษสอนช่างยนต์ โดย : งานบุคลากร 30 มิถุนายน 2559
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมโดย : งานบุคลากร 30 มิถุนายน 2559
   ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน 2 อัตราโดย : งานบุคลากร 21 มิถุนายน 2559
   ประกาศผลการคัดเลือกลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ และเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไปโดย : งานบุคลากร 30 พฤษภาคม 2559
   ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนโดย : งานบุคลากร 25 พฤษภาคม 2559
   ยกเลิกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโดย : งานบุคลากร 17 พฤษภาคม 2559
   ใบสมัครพนักงานราชการทั่วไป วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีโดย : งานบุคลากร 17 พฤษภาคม 2559
   รับสมัครครูพิเศษสอน 9 อัตรา และเจ้าหน้าที่ 3 อัตราโดย : งานบุคลากร 13 พฤษภาคม 2559

 

ข่าวและกิจกรรมแผนก
โครงการแผนก
ข่าวการรับรางวัล

 

>>