นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      


ดาวน์โหลดไฟล์
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
ห้องเรียนออนไลน์ E-learning
ระบบบริหารจัดการงาน RMS-2012
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop
สมัครเรียนออนไลน์
ดูผลคะแนนสอบ V-NET รายบุคคล
[สำหรับนักศึกษา ปวช.,ปวส.]
การขอสำเร็จการศึกษา
การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
[สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี]
การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การขอสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครเจ้าหน้าที่
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้ online 4 คน
Today 249
Yesterday 297
This Month 3,308
Last Month 6,989
This Year 43,166
Last Year 86,525
ผู้ดูแลระบบ

.:: ผลงานครู/อาจารย์ ::.

   
ชื่อผลงาน เขียนเมื่อ อ่าน
 นางสาวรจนาวลัย ภูมิว้ฒนะ 02 ตุลาคม 2561 470
 ทะยาน จงณรงค์ชัย 13 มิถุนายน 2559 805
 ทักษะชีวิต สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต Learning to develop life skills . 08 มิถุนายน 2559 594
 นายประภาส พุ่มพวง 03 พฤษภาคม 2559 713
 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัทร เกิดศิริ 25 มกราคม 2559 695
 นางสายสัมพันธ์ แน่นอน 21 กันยายน 2558 739
 ครูสุพจน์ กนกการ 17 กรกฎาคม 2558 791
 ครูภูมิเพศ นิลกำแหง 17 กรกฎาคม 2558 725
 ครูหงส์สุระ เคียนทอง 17 กรกฎาคม 2558 801
 ครูพรรณวิภา มณีโลกย์ 14 กรกฎาคม 2558 683
 ครูพัชรี ชุ่มอิ่ม 14 กรกฎาคม 2558 763
 ครูวิไลวรรณ ศรีแสงอ่อน 14 กรกฎาคม 2558 733
 ครูเสาวภา โกเมนทร์ 14 กรกฎาคม 2558 624
 ครูบุญแสง ภักดีสุข 14 กรกฎาคม 2558 651
 ครูนพคุณ นุ่มดี 14 กรกฎาคม 2558 652
 ครูนุวดี บัวพง 09 กรกฎาคม 2558 658
 ครูเสาวภา โกเมนทร์ 09 กรกฎาคม 2558 722
 ครูกัลยาณี กนกการ 09 กรกฎาคม 2558 711
 ครูจันทราวดี ชัยเดชทยากูล 09 กรกฎาคม 2558 699
 ครูนพคุณ นุ่มดี 09 กรกฎาคม 2558 705
 ครูบุญแสง ภักดีสุข 09 กรกฎาคม 2558 678
 ครูพนา จันทร์ศิริ 29 พฤษภาคม 2557 1131
 ครูโสภาวรรณ นุ่มฤทธิ์ 10 เมษายน 2557 1265
 ครูเชิดชัย เจริญกิจพิสุทธิ์ 13 พฤษภาคม 2557 1101