นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      


ดาวน์โหลดไฟล์
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
ห้องเรียนออนไลน์ E-learning
ระบบบริหารจัดการงาน RMS-2012
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop
สมัครเรียนออนไลน์
ดูผลคะแนนสอบ V-NET รายบุคคล
[สำหรับนักศึกษา ปวช.,ปวส.]
การขอสำเร็จการศึกษา
การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
[สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี]
การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การขอสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครเจ้าหน้าที่
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้ online 1 คน
Today 31
Yesterday 97
This Month 3,130
Last Month 5,246
This Year 47,436
Last Year 45,378
ผู้ดูแลระบบ

.:: ผลงานครู/อาจารย์ ::.

   
ชื่อผลงาน เขียนเมื่อ อ่าน
 ทะยาน จงณรงค์ชัย 13 มิถุนายน 2559 298
 ทักษะชีวิต สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต Learning to develop life skills . 08 มิถุนายน 2559 177
 นายประภาส พุ่มพวง 03 พฤษภาคม 2559 285
 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัทร เกิดศิริ 25 มกราคม 2559 268
 นางสายสัมพันธ์ แน่นอน 21 กันยายน 2558 336
 ครูสุพจน์ กนกการ 17 กรกฎาคม 2558 334
 ครูภูมิเพศ นิลกำแหง 17 กรกฎาคม 2558 296
 ครูหงส์สุระ เคียนทอง 17 กรกฎาคม 2558 365
 ครูพรรณวิภา มณีโลกย์ 14 กรกฎาคม 2558 273
 ครูพัชรี ชุ่มอิ่ม 14 กรกฎาคม 2558 326
 ครูวิไลวรรณ ศรีแสงอ่อน 14 กรกฎาคม 2558 288
 ครูเสาวภา โกเมนทร์ 14 กรกฎาคม 2558 265
 ครูบุญแสง ภักดีสุข 14 กรกฎาคม 2558 251
 ครูนพคุณ นุ่มดี 14 กรกฎาคม 2558 252
 ครูนุวดี บัวพง 09 กรกฎาคม 2558 252
 ครูเสาวภา โกเมนทร์ 09 กรกฎาคม 2558 289
 ครูกัลยาณี กนกการ 09 กรกฎาคม 2558 275
 ครูจันทราวดี ชัยเดชทยากูล 09 กรกฎาคม 2558 292
 ครูนพคุณ นุ่มดี 09 กรกฎาคม 2558 299
 ครูบุญแสง ภักดีสุข 09 กรกฎาคม 2558 277
 ครูพนา จันทร์ศิริ 29 พฤษภาคม 2557 692
 ครูโสภาวรรณ นุ่มฤทธิ์ 10 เมษายน 2557 797
 ครูเชิดชัย เจริญกิจพิสุทธิ์ 13 พฤษภาคม 2557 672