นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      


ดาวน์โหลดไฟล์
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
ห้องเรียนออนไลน์ E-learning
ระบบบริหารจัดการงาน RMS-2012
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop
สมัครเรียนออนไลน์
ดูผลคะแนนสอบ V-NET รายบุคคล
[สำหรับนักศึกษา ปวช.,ปวส.]
การขอสำเร็จการศึกษา
การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
[สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี]
การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การขอสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครเจ้าหน้าที่
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้ online 12 คน
Today 15
Yesterday 269
This Month 5,110
Last Month 7,616
This Year 37,758
Last Year 45,378
ผู้ดูแลระบบ

.:: ผลงานครู/อาจารย์ ::.

   
ชื่อผลงาน เขียนเมื่อ อ่าน
 ทะยาน จงณรงค์ชัย 13 มิถุนายน 2559 275
 ทักษะชีวิต สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต Learning to develop life skills . 08 มิถุนายน 2559 161
 นายประภาส พุ่มพวง 03 พฤษภาคม 2559 263
 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัทร เกิดศิริ 25 มกราคม 2559 253
 นางสายสัมพันธ์ แน่นอน 21 กันยายน 2558 323
 ครูสุพจน์ กนกการ 17 กรกฎาคม 2558 316
 ครูภูมิเพศ นิลกำแหง 17 กรกฎาคม 2558 282
 ครูหงส์สุระ เคียนทอง 17 กรกฎาคม 2558 351
 ครูพรรณวิภา มณีโลกย์ 14 กรกฎาคม 2558 256
 ครูพัชรี ชุ่มอิ่ม 14 กรกฎาคม 2558 312
 ครูวิไลวรรณ ศรีแสงอ่อน 14 กรกฎาคม 2558 270
 ครูเสาวภา โกเมนทร์ 14 กรกฎาคม 2558 249
 ครูบุญแสง ภักดีสุข 14 กรกฎาคม 2558 239
 ครูนพคุณ นุ่มดี 14 กรกฎาคม 2558 239
 ครูนุวดี บัวพง 09 กรกฎาคม 2558 237
 ครูเสาวภา โกเมนทร์ 09 กรกฎาคม 2558 275
 ครูกัลยาณี กนกการ 09 กรกฎาคม 2558 262
 ครูจันทราวดี ชัยเดชทยากูล 09 กรกฎาคม 2558 278
 ครูนพคุณ นุ่มดี 09 กรกฎาคม 2558 286
 ครูบุญแสง ภักดีสุข 09 กรกฎาคม 2558 267
 ครูพนา จันทร์ศิริ 29 พฤษภาคม 2557 679
 ครูโสภาวรรณ นุ่มฤทธิ์ 10 เมษายน 2557 781
 ครูเชิดชัย เจริญกิจพิสุทธิ์ 13 พฤษภาคม 2557 657