นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      


ดาวน์โหลดไฟล์
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
ห้องเรียนออนไลน์ E-learning
ระบบบริหารจัดการงาน RMS-2012
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop
สมัครเรียนออนไลน์
ดูผลคะแนนสอบ V-NET รายบุคคล
[สำหรับนักศึกษา ปวช.,ปวส.]
การขอสำเร็จการศึกษา
การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
[สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี]
การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การขอสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครเจ้าหน้าที่
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้ online 2 คน
Today 53
Yesterday 244
This Month 1,707
Last Month 5,852
This Year 21,204
Last Year 86,525
ผู้ดูแลระบบ

.:: ผลงานครู/อาจารย์ ::.

   
ชื่อผลงาน เขียนเมื่อ อ่าน
 นางสาวรจนาวลัย ภูมิว้ฒนะ 02 ตุลาคม 2561 246
 ทะยาน จงณรงค์ชัย 13 มิถุนายน 2559 607
 ทักษะชีวิต สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต Learning to develop life skills . 08 มิถุนายน 2559 394
 นายประภาส พุ่มพวง 03 พฤษภาคม 2559 522
 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัทร เกิดศิริ 25 มกราคม 2559 497
 นางสายสัมพันธ์ แน่นอน 21 กันยายน 2558 549
 ครูสุพจน์ กนกการ 17 กรกฎาคม 2558 599
 ครูภูมิเพศ นิลกำแหง 17 กรกฎาคม 2558 517
 ครูหงส์สุระ เคียนทอง 17 กรกฎาคม 2558 604
 ครูพรรณวิภา มณีโลกย์ 14 กรกฎาคม 2558 493
 ครูพัชรี ชุ่มอิ่ม 14 กรกฎาคม 2558 572
 ครูวิไลวรรณ ศรีแสงอ่อน 14 กรกฎาคม 2558 529
 ครูเสาวภา โกเมนทร์ 14 กรกฎาคม 2558 437
 ครูบุญแสง ภักดีสุข 14 กรกฎาคม 2558 456
 ครูนพคุณ นุ่มดี 14 กรกฎาคม 2558 457
 ครูนุวดี บัวพง 09 กรกฎาคม 2558 470
 ครูเสาวภา โกเมนทร์ 09 กรกฎาคม 2558 523
 ครูกัลยาณี กนกการ 09 กรกฎาคม 2558 516
 ครูจันทราวดี ชัยเดชทยากูล 09 กรกฎาคม 2558 506
 ครูนพคุณ นุ่มดี 09 กรกฎาคม 2558 508
 ครูบุญแสง ภักดีสุข 09 กรกฎาคม 2558 484
 ครูพนา จันทร์ศิริ 29 พฤษภาคม 2557 934
 ครูโสภาวรรณ นุ่มฤทธิ์ 10 เมษายน 2557 1059
 ครูเชิดชัย เจริญกิจพิสุทธิ์ 13 พฤษภาคม 2557 898