นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      


ดาวน์โหลดไฟล์
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
ห้องเรียนออนไลน์ E-learning
ระบบบริหารจัดการงาน RMS-2012
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop
สมัครเรียนออนไลน์
ดูผลคะแนนสอบ V-NET รายบุคคล
[สำหรับนักศึกษา ปวช.,ปวส.]
การขอสำเร็จการศึกษา
การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
[สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี]
การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การขอสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครเจ้าหน้าที่
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้ online 2 คน
Today 235
Yesterday 265
This Month 5,452
Last Month 6,370
This Year 43,058
Last Year 81,198
ผู้ดูแลระบบ

.:: ผลงานครู/อาจารย์ ::.

   
ชื่อผลงาน เขียนเมื่อ อ่าน
 นางสาวรจนาวลัย ภูมิว้ฒนะ 02 ตุลาคม 2561 131
 ทะยาน จงณรงค์ชัย 13 มิถุนายน 2559 492
 ทักษะชีวิต สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต Learning to develop life skills . 08 มิถุนายน 2559 319
 นายประภาส พุ่มพวง 03 พฤษภาคม 2559 423
 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัทร เกิดศิริ 25 มกราคม 2559 416
 นางสายสัมพันธ์ แน่นอน 21 กันยายน 2558 482
 ครูสุพจน์ กนกการ 17 กรกฎาคม 2558 513
 ครูภูมิเพศ นิลกำแหง 17 กรกฎาคม 2558 433
 ครูหงส์สุระ เคียนทอง 17 กรกฎาคม 2558 508
 ครูพรรณวิภา มณีโลกย์ 14 กรกฎาคม 2558 410
 ครูพัชรี ชุ่มอิ่ม 14 กรกฎาคม 2558 498
 ครูวิไลวรรณ ศรีแสงอ่อน 14 กรกฎาคม 2558 430
 ครูเสาวภา โกเมนทร์ 14 กรกฎาคม 2558 378
 ครูบุญแสง ภักดีสุข 14 กรกฎาคม 2558 375
 ครูนพคุณ นุ่มดี 14 กรกฎาคม 2558 386
 ครูนุวดี บัวพง 09 กรกฎาคม 2558 385
 ครูเสาวภา โกเมนทร์ 09 กรกฎาคม 2558 441
 ครูกัลยาณี กนกการ 09 กรกฎาคม 2558 430
 ครูจันทราวดี ชัยเดชทยากูล 09 กรกฎาคม 2558 435
 ครูนพคุณ นุ่มดี 09 กรกฎาคม 2558 429
 ครูบุญแสง ภักดีสุข 09 กรกฎาคม 2558 413
 ครูพนา จันทร์ศิริ 29 พฤษภาคม 2557 848
 ครูโสภาวรรณ นุ่มฤทธิ์ 10 เมษายน 2557 957
 ครูเชิดชัย เจริญกิจพิสุทธิ์ 13 พฤษภาคม 2557 828