นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      


ดาวน์โหลดไฟล์
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
ห้องเรียนออนไลน์ E-learning
ระบบบริหารจัดการงาน RMS-2012
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop
สมัครเรียนออนไลน์
ดูผลคะแนนสอบ V-NET รายบุคคล
[สำหรับนักศึกษา ปวช.,ปวส.]
การขอสำเร็จการศึกษา
การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
[สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี]
การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การขอสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครเจ้าหน้าที่
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้ online 3 คน
Today 226
Yesterday 251
This Month 5,092
Last Month 7,236
This Year 12,328
Last Year 86,525
ผู้ดูแลระบบ

.:: ผลงานครู/อาจารย์ ::.

   
ชื่อผลงาน เขียนเมื่อ อ่าน
 นางสาวรจนาวลัย ภูมิว้ฒนะ 02 ตุลาคม 2561 222
 ทะยาน จงณรงค์ชัย 13 มิถุนายน 2559 583
 ทักษะชีวิต สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต Learning to develop life skills . 08 มิถุนายน 2559 379
 นายประภาส พุ่มพวง 03 พฤษภาคม 2559 502
 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัทร เกิดศิริ 25 มกราคม 2559 475
 นางสายสัมพันธ์ แน่นอน 21 กันยายน 2558 533
 ครูสุพจน์ กนกการ 17 กรกฎาคม 2558 581
 ครูภูมิเพศ นิลกำแหง 17 กรกฎาคม 2558 492
 ครูหงส์สุระ เคียนทอง 17 กรกฎาคม 2558 586
 ครูพรรณวิภา มณีโลกย์ 14 กรกฎาคม 2558 468
 ครูพัชรี ชุ่มอิ่ม 14 กรกฎาคม 2558 558
 ครูวิไลวรรณ ศรีแสงอ่อน 14 กรกฎาคม 2558 507
 ครูเสาวภา โกเมนทร์ 14 กรกฎาคม 2558 426
 ครูบุญแสง ภักดีสุข 14 กรกฎาคม 2558 434
 ครูนพคุณ นุ่มดี 14 กรกฎาคม 2558 444
 ครูนุวดี บัวพง 09 กรกฎาคม 2558 453
 ครูเสาวภา โกเมนทร์ 09 กรกฎาคม 2558 507
 ครูกัลยาณี กนกการ 09 กรกฎาคม 2558 498
 ครูจันทราวดี ชัยเดชทยากูล 09 กรกฎาคม 2558 494
 ครูนพคุณ นุ่มดี 09 กรกฎาคม 2558 494
 ครูบุญแสง ภักดีสุข 09 กรกฎาคม 2558 471
 ครูพนา จันทร์ศิริ 29 พฤษภาคม 2557 916
 ครูโสภาวรรณ นุ่มฤทธิ์ 10 เมษายน 2557 1037
 ครูเชิดชัย เจริญกิจพิสุทธิ์ 13 พฤษภาคม 2557 882