นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      


นายเรวัช     ศรีแสงอ่อน
(ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี)

ดาวน์โหลดไฟล์
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
ห้องเรียนออนไลน์ E-learning
ระบบบริหารจัดการงาน RMS-2012
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-coop.net
สมัครเรียนออนไลน์
ดูผลคะแนนสอบ V-NET รายบุคคล
[สำหรับนักศึกษา ปวช.,ปวส.]
การขอสำเร็จการศึกษา
การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
[สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี]
การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การขอสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครเจ้าหน้าที่
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้ online 10 คน
Today 115
Yesterday 156
This Month 4,371
Last Month 8,549
This Year 12,920
Last Year 45,378
ผู้ดูแลระบบ

.:: ผลงานครู/อาจารย์ ::.

   
ชื่อผลงาน เขียนเมื่อ อ่าน
 ทะยาน จงณรงค์ชัย 13 มิถุนายน 2559 234
 ทักษะชีวิต สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต Learning to develop life skills . 08 มิถุนายน 2559 133
 นายประภาส พุ่มพวง 03 พฤษภาคม 2559 227
 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัทร เกิดศิริ 25 มกราคม 2559 220
 นางสายสัมพันธ์ แน่นอน 21 กันยายน 2558 297
 ครูสุพจน์ กนกการ 17 กรกฎาคม 2558 290
 ครูภูมิเพศ นิลกำแหง 17 กรกฎาคม 2558 257
 ครูหงส์สุระ เคียนทอง 17 กรกฎาคม 2558 324
 ครูพรรณวิภา มณีโลกย์ 14 กรกฎาคม 2558 227
 ครูพัชรี ชุ่มอิ่ม 14 กรกฎาคม 2558 283
 ครูวิไลวรรณ ศรีแสงอ่อน 14 กรกฎาคม 2558 241
 ครูเสาวภา โกเมนทร์ 14 กรกฎาคม 2558 220
 ครูบุญแสง ภักดีสุข 14 กรกฎาคม 2558 212
 ครูนพคุณ นุ่มดี 14 กรกฎาคม 2558 211
 ครูนุวดี บัวพง 09 กรกฎาคม 2558 208
 ครูเสาวภา โกเมนทร์ 09 กรกฎาคม 2558 245
 ครูกัลยาณี กนกการ 09 กรกฎาคม 2558 233
 ครูจันทราวดี ชัยเดชทยากูล 09 กรกฎาคม 2558 248
 ครูนพคุณ นุ่มดี 09 กรกฎาคม 2558 254
 ครูบุญแสง ภักดีสุข 09 กรกฎาคม 2558 236
 ครูพนา จันทร์ศิริ 29 พฤษภาคม 2557 650
 ครูโสภาวรรณ นุ่มฤทธิ์ 10 เมษายน 2557 749
 ครูเชิดชัย เจริญกิจพิสุทธิ์ 13 พฤษภาคม 2557 631