นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      


ดาวน์โหลดไฟล์
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
ห้องเรียนออนไลน์ E-learning
ระบบบริหารจัดการงาน RMS-2012
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop
สมัครเรียนออนไลน์
ดูผลคะแนนสอบ V-NET รายบุคคล
[สำหรับนักศึกษา ปวช.,ปวส.]
การขอสำเร็จการศึกษา
การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
[สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี]
การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การขอสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครเจ้าหน้าที่
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้ online 2 คน
Today 38
Yesterday 258
This Month 4,608
Last Month 6,848
This Year 55,983
Last Year 81,198
ผู้ดูแลระบบ

.:: ผลงานครู/อาจารย์ ::.

   
ชื่อผลงาน เขียนเมื่อ อ่าน
 นางสาวรจนาวลัย ภูมิว้ฒนะ 02 ตุลาคม 2561 177
 ทะยาน จงณรงค์ชัย 13 มิถุนายน 2559 533
 ทักษะชีวิต สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต Learning to develop life skills . 08 มิถุนายน 2559 353
 นายประภาส พุ่มพวง 03 พฤษภาคม 2559 458
 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัทร เกิดศิริ 25 มกราคม 2559 443
 นางสายสัมพันธ์ แน่นอน 21 กันยายน 2558 504
 ครูสุพจน์ กนกการ 17 กรกฎาคม 2558 541
 ครูภูมิเพศ นิลกำแหง 17 กรกฎาคม 2558 458
 ครูหงส์สุระ เคียนทอง 17 กรกฎาคม 2558 544
 ครูพรรณวิภา มณีโลกย์ 14 กรกฎาคม 2558 437
 ครูพัชรี ชุ่มอิ่ม 14 กรกฎาคม 2558 528
 ครูวิไลวรรณ ศรีแสงอ่อน 14 กรกฎาคม 2558 468
 ครูเสาวภา โกเมนทร์ 14 กรกฎาคม 2558 403
 ครูบุญแสง ภักดีสุข 14 กรกฎาคม 2558 399
 ครูนพคุณ นุ่มดี 14 กรกฎาคม 2558 418
 ครูนุวดี บัวพง 09 กรกฎาคม 2558 423
 ครูเสาวภา โกเมนทร์ 09 กรกฎาคม 2558 475
 ครูกัลยาณี กนกการ 09 กรกฎาคม 2558 462
 ครูจันทราวดี ชัยเดชทยากูล 09 กรกฎาคม 2558 460
 ครูนพคุณ นุ่มดี 09 กรกฎาคม 2558 463
 ครูบุญแสง ภักดีสุข 09 กรกฎาคม 2558 442
 ครูพนา จันทร์ศิริ 29 พฤษภาคม 2557 877
 ครูโสภาวรรณ นุ่มฤทธิ์ 10 เมษายน 2557 997
 ครูเชิดชัย เจริญกิจพิสุทธิ์ 13 พฤษภาคม 2557 852