-->
นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      


นายวีระเดช     เหลืองหิรัญ
(ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี)

ดาวน์โหลดไฟล์
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
ห้องเรียนออนไลน์ E-learning
ระบบบริหารจัดการงาน RMS-2012
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-coop.net
สมัครเรียนออนไลน์
ดูผลคะแนนสอบ V-NET รายบุคคล
[สำหรับนักศึกษา ปวช.,ปวส.]
การขอสำเร็จการศึกษา
การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
[สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี]
การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การขอสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครเจ้าหน้าที่
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้ online 14 คน
Today 244
Yesterday 298
This Month 5,674
Last Month 3,973
This Year 23,549
Last Year 57,254
ผู้ดูแลระบบ

.:: ผลงานครู/อาจารย์ ::.

   
ชื่อผลงาน เขียนเมื่อ อ่าน
 ทะยาน จงณรงค์ชัย 13 มิถุนายน 2559 170
 ทักษะชีวิต สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต Learning to develop life skills . 08 มิถุนายน 2559 97
 นายประภาส พุ่มพวง 03 พฤษภาคม 2559 163
 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัทร เกิดศิริ 25 มกราคม 2559 172
 นางสายสัมพันธ์ แน่นอน 21 กันยายน 2558 250
 ครูสุพจน์ กนกการ 17 กรกฎาคม 2558 239
 ครูภูมิเพศ นิลกำแหง 17 กรกฎาคม 2558 206
 ครูหงส์สุระ เคียนทอง 17 กรกฎาคม 2558 278
 ครูพรรณวิภา มณีโลกย์ 14 กรกฎาคม 2558 180
 ครูพัชรี ชุ่มอิ่ม 14 กรกฎาคม 2558 236
 ครูวิไลวรรณ ศรีแสงอ่อน 14 กรกฎาคม 2558 197
 ครูเสาวภา โกเมนทร์ 14 กรกฎาคม 2558 175
 ครูบุญแสง ภักดีสุข 14 กรกฎาคม 2558 164
 ครูนพคุณ นุ่มดี 14 กรกฎาคม 2558 174
 ครูนุวดี บัวพง 09 กรกฎาคม 2558 164
 ครูเสาวภา โกเมนทร์ 09 กรกฎาคม 2558 200
 ครูกัลยาณี กนกการ 09 กรกฎาคม 2558 188
 ครูจันทราวดี ชัยเดชทยากูล 09 กรกฎาคม 2558 191
 ครูนพคุณ นุ่มดี 09 กรกฎาคม 2558 200
 ครูบุญแสง ภักดีสุข 09 กรกฎาคม 2558 183
 ครูพนา จันทร์ศิริ 29 พฤษภาคม 2557 578
 ครูโสภาวรรณ นุ่มฤทธิ์ 10 เมษายน 2557 695
 ครูเชิดชัย เจริญกิจพิสุทธิ์ 13 พฤษภาคม 2557 581