นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      


ดาวน์โหลดไฟล์
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562
ห้องเรียนออนไลน์ E-learning
ระบบบริหารจัดการงาน RMS-2012
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop
สมัครเรียนออนไลน์
ดูผลคะแนนสอบ V-NET รายบุคคล
[สำหรับนักศึกษา ปวช.,ปวส.]
การขอสำเร็จการศึกษา
การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
[สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี]
การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การขอสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครเจ้าหน้าที่
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้ online 2 คน
Today 173
Yesterday 289
This Month 5,561
Last Month 6,497
This Year 59,260
Last Year 86,525
ผู้ดูแลระบบ

.:: ผลงานครู/อาจารย์ ::.

   
ชื่อผลงาน เขียนเมื่อ อ่าน
 นางสาวรจนาวลัย ภูมิว้ฒนะ 02 ตุลาคม 2561 595
 ทะยาน จงณรงค์ชัย 13 มิถุนายน 2559 927
 ทักษะชีวิต สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต Learning to develop life skills . 08 มิถุนายน 2559 714
 นายประภาส พุ่มพวง 03 พฤษภาคม 2559 838
 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัทร เกิดศิริ 25 มกราคม 2559 819
 นางสายสัมพันธ์ แน่นอน 21 กันยายน 2558 861
 ครูสุพจน์ กนกการ 17 กรกฎาคม 2558 916
 ครูภูมิเพศ นิลกำแหง 17 กรกฎาคม 2558 847
 ครูหงส์สุระ เคียนทอง 17 กรกฎาคม 2558 924
 ครูพรรณวิภา มณีโลกย์ 14 กรกฎาคม 2558 801
 ครูพัชรี ชุ่มอิ่ม 14 กรกฎาคม 2558 879
 ครูวิไลวรรณ ศรีแสงอ่อน 14 กรกฎาคม 2558 854
 ครูเสาวภา โกเมนทร์ 14 กรกฎาคม 2558 744
 ครูบุญแสง ภักดีสุข 14 กรกฎาคม 2558 773
 ครูนพคุณ นุ่มดี 14 กรกฎาคม 2558 767
 ครูนุวดี บัวพง 09 กรกฎาคม 2558 775
 ครูเสาวภา โกเมนทร์ 09 กรกฎาคม 2558 843
 ครูกัลยาณี กนกการ 09 กรกฎาคม 2558 833
 ครูจันทราวดี ชัยเดชทยากูล 09 กรกฎาคม 2558 816
 ครูนพคุณ นุ่มดี 09 กรกฎาคม 2558 824
 ครูบุญแสง ภักดีสุข 09 กรกฎาคม 2558 794
 ครูพนา จันทร์ศิริ 29 พฤษภาคม 2557 1244
 ครูโสภาวรรณ นุ่มฤทธิ์ 10 เมษายน 2557 1390
 ครูเชิดชัย เจริญกิจพิสุทธิ์ 13 พฤษภาคม 2557 1217