นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      


ดาวน์โหลดไฟล์
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
ห้องเรียนออนไลน์ E-learning
ระบบบริหารจัดการงาน RMS-2012
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop
สมัครเรียนออนไลน์
ดูผลคะแนนสอบ V-NET รายบุคคล
[สำหรับนักศึกษา ปวช.,ปวส.]
การขอสำเร็จการศึกษา
การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
[สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี]
การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การขอสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครเจ้าหน้าที่
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้ online 6 คน
Today 12
Yesterday 223
This Month 4,301
Last Month 5,503
This Year 58,549
Last Year 45,378
ผู้ดูแลระบบ

.:: ผลงานครู/อาจารย์ ::.

   
ชื่อผลงาน เขียนเมื่อ อ่าน
 ทะยาน จงณรงค์ชัย 13 มิถุนายน 2559 345
 ทักษะชีวิต สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต Learning to develop life skills . 08 มิถุนายน 2559 203
 นายประภาส พุ่มพวง 03 พฤษภาคม 2559 312
 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัทร เกิดศิริ 25 มกราคม 2559 296
 นางสายสัมพันธ์ แน่นอน 21 กันยายน 2558 364
 ครูสุพจน์ กนกการ 17 กรกฎาคม 2558 360
 ครูภูมิเพศ นิลกำแหง 17 กรกฎาคม 2558 323
 ครูหงส์สุระ เคียนทอง 17 กรกฎาคม 2558 384
 ครูพรรณวิภา มณีโลกย์ 14 กรกฎาคม 2558 298
 ครูพัชรี ชุ่มอิ่ม 14 กรกฎาคม 2558 368
 ครูวิไลวรรณ ศรีแสงอ่อน 14 กรกฎาคม 2558 312
 ครูเสาวภา โกเมนทร์ 14 กรกฎาคม 2558 283
 ครูบุญแสง ภักดีสุข 14 กรกฎาคม 2558 268
 ครูนพคุณ นุ่มดี 14 กรกฎาคม 2558 276
 ครูนุวดี บัวพง 09 กรกฎาคม 2558 277
 ครูเสาวภา โกเมนทร์ 09 กรกฎาคม 2558 315
 ครูกัลยาณี กนกการ 09 กรกฎาคม 2558 312
 ครูจันทราวดี ชัยเดชทยากูล 09 กรกฎาคม 2558 318
 ครูนพคุณ นุ่มดี 09 กรกฎาคม 2558 322
 ครูบุญแสง ภักดีสุข 09 กรกฎาคม 2558 295
 ครูพนา จันทร์ศิริ 29 พฤษภาคม 2557 720
 ครูโสภาวรรณ นุ่มฤทธิ์ 10 เมษายน 2557 818
 ครูเชิดชัย เจริญกิจพิสุทธิ์ 13 พฤษภาคม 2557 701