นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      


การบริหารจัดการเรียนรู้แบบบล็อกคอร์ส (Block Course)
รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการอาชีวศึกษา*วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ดาวน์โหลดไฟล์
เอกสารที่เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563
ห้องเรียนออนไลน์ E-learning
ระบบบริหารจัดการงาน RMS-2012
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop
สมัครเรียนออนไลน์
ดูผลคะแนนสอบ V-NET รายบุคคล
[สำหรับนักศึกษา ปวช.,ปวส.]
การขอสำเร็จการศึกษา
การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
[สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี]
การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การขอสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครเจ้าหน้าที่
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้ online 7 คน
Today 91
Yesterday 164
This Month 3,680
Last Month 7,674
This Year 22,982
Last Year 82,567
ผู้ดูแลระบบ

.:: ผลงานครู/อาจารย์ ::.

   
ชื่อผลงาน เขียนเมื่อ อ่าน
 นางปิยนันท์ พึ่งอารมย์ 08 เมษายน 2564 8
 นางปิยนันท์ พึ่งอารมณ์ 08 เมษายน 2564 4
 นายประภาส พุ่มพวง 17 กุมภาพันธ์ 2564 67
 นายประภาส พุ่มพวง 20 มกราคม 2564 79
 นายประภาส พุ่มพวง 20 มกราคม 2564 72
 นายประภาส พุ่มพวง 20 มกราคม 2564 74
 นายประภาส พุ่มพวง 20 มกราคม 2564 71
 นายประภาส พุ่มพวง 20 มกราคม 2564 71
 นายประภาส พุ่มพวง 20 มกราคม 2564 73
 นางสาวรจนาวลัย ภูมิว้ฒนะ 02 ตุลาคม 2561 945
 ทะยาน จงณรงค์ชัย 13 มิถุนายน 2559 1263
 ทักษะชีวิต สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต Learning to develop life skills . 08 มิถุนายน 2559 1052
 นายประภาส พุ่มพวง 03 พฤษภาคม 2559 1174
 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัทร เกิดศิริ 25 มกราคม 2559 1163
 นางสายสัมพันธ์ แน่นอน 21 กันยายน 2558 1181
 ครูสุพจน์ กนกการ 17 กรกฎาคม 2558 1243
 ครูภูมิเพศ นิลกำแหง 17 กรกฎาคม 2558 1188
 ครูหงส์สุระ เคียนทอง 17 กรกฎาคม 2558 1250
 ครูพรรณวิภา มณีโลกย์ 14 กรกฎาคม 2558 1129
 ครูพัชรี ชุ่มอิ่ม 14 กรกฎาคม 2558 1209
 ครูวิไลวรรณ ศรีแสงอ่อน 14 กรกฎาคม 2558 1210
 ครูเสาวภา โกเมนทร์ 14 กรกฎาคม 2558 1073
 ครูบุญแสง ภักดีสุข 14 กรกฎาคม 2558 1100
 ครูนพคุณ นุ่มดี 14 กรกฎาคม 2558 1101
 ครูนุวดี บัวพง 09 กรกฎาคม 2558 1102
 ครูเสาวภา โกเมนทร์ 09 กรกฎาคม 2558 1183
 ครูกัลยาณี กนกการ 09 กรกฎาคม 2558 1175
 ครูจันทราวดี ชัยเดชทยากูล 09 กรกฎาคม 2558 1146
 ครูนพคุณ นุ่มดี 09 กรกฎาคม 2558 1159
 ครูบุญแสง ภักดีสุข 09 กรกฎาคม 2558 1129
 ครูพนา จันทร์ศิริ 29 พฤษภาคม 2557 1586
 ครูโสภาวรรณ นุ่มฤทธิ์ 10 เมษายน 2557 1742
 ครูเชิดชัย เจริญกิจพิสุทธิ์ 13 พฤษภาคม 2557 1569