นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      


การบริหารจัดการเรียนรู้แบบบล็อกคอร์ส (Block Course)
รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการอาชีวศึกษา*วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ดาวน์โหลดไฟล์
เอกสารที่เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563
ห้องเรียนออนไลน์ E-learning
ระบบบริหารจัดการงาน RMS-2012
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop
สมัครเรียนออนไลน์
ดูผลคะแนนสอบ V-NET รายบุคคล
[สำหรับนักศึกษา ปวช.,ปวส.]
การขอสำเร็จการศึกษา
การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
[สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี]
การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การขอสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครเจ้าหน้าที่
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้ online 2 คน
Today 68
Yesterday 116
This Month 4,047
Last Month 7,672
This Year 4,047
Last Year 82,567
ผู้ดูแลระบบ

.:: ผลงานครู/อาจารย์ ::.

   
ชื่อผลงาน เขียนเมื่อ อ่าน
 นายประภาส พุ่มพวง 20 มกราคม 2564 7
 นายประภาส พุ่มพวง 20 มกราคม 2564 4
 นายประภาส พุ่มพวง 20 มกราคม 2564 3
 นายประภาส พุ่มพวง 20 มกราคม 2564 4
 นายประภาส พุ่มพวง 20 มกราคม 2564 3
 นายประภาส พุ่มพวง 20 มกราคม 2564 3
 นางสาวรจนาวลัย ภูมิว้ฒนะ 02 ตุลาคม 2561 787
 ทะยาน จงณรงค์ชัย 13 มิถุนายน 2559 1109
 ทักษะชีวิต สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต Learning to develop life skills . 08 มิถุนายน 2559 890
 นายประภาส พุ่มพวง 03 พฤษภาคม 2559 1018
 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัทร เกิดศิริ 25 มกราคม 2559 998
 นางสายสัมพันธ์ แน่นอน 21 กันยายน 2558 1035
 ครูสุพจน์ กนกการ 17 กรกฎาคม 2558 1095
 ครูภูมิเพศ นิลกำแหง 17 กรกฎาคม 2558 1037
 ครูหงส์สุระ เคียนทอง 17 กรกฎาคม 2558 1101
 ครูพรรณวิภา มณีโลกย์ 14 กรกฎาคม 2558 980
 ครูพัชรี ชุ่มอิ่ม 14 กรกฎาคม 2558 1058
 ครูวิไลวรรณ ศรีแสงอ่อน 14 กรกฎาคม 2558 1044
 ครูเสาวภา โกเมนทร์ 14 กรกฎาคม 2558 924
 ครูบุญแสง ภักดีสุข 14 กรกฎาคม 2558 951
 ครูนพคุณ นุ่มดี 14 กรกฎาคม 2558 943
 ครูนุวดี บัวพง 09 กรกฎาคม 2558 951
 ครูเสาวภา โกเมนทร์ 09 กรกฎาคม 2558 1025
 ครูกัลยาณี กนกการ 09 กรกฎาคม 2558 1013
 ครูจันทราวดี ชัยเดชทยากูล 09 กรกฎาคม 2558 992
 ครูนพคุณ นุ่มดี 09 กรกฎาคม 2558 1006
 ครูบุญแสง ภักดีสุข 09 กรกฎาคม 2558 974
 ครูพนา จันทร์ศิริ 29 พฤษภาคม 2557 1434
 ครูโสภาวรรณ นุ่มฤทธิ์ 10 เมษายน 2557 1580
 ครูเชิดชัย เจริญกิจพิสุทธิ์ 13 พฤษภาคม 2557 1409