นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      


การบริหารจัดการเรียนรู้แบบบล็อกคอร์ส (Block Course)
รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการอาชีวศึกษา*วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ดาวน์โหลดไฟล์
เอกสารที่เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563
ห้องเรียนออนไลน์ E-learning
ระบบบริหารจัดการงาน RMS-2012
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop
สมัครเรียนออนไลน์
ดูผลคะแนนสอบ V-NET รายบุคคล
[สำหรับนักศึกษา ปวช.,ปวส.]
การขอสำเร็จการศึกษา
การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
[สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี]
การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การขอสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครเจ้าหน้าที่
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้ online 2 คน
Today 3
Yesterday 175
This Month 1,062
Last Month 4,710
This Year 45,205
Last Year 59,590
ผู้ดูแลระบบ

.:: ผลงานครู/อาจารย์ ::.

   
ชื่อผลงาน เขียนเมื่อ อ่าน
 นายบรรหยัด ประหา 11 กันยายน 2565 17
 นายบรรหยัด ประหา 11 กันยายน 2565 10
 นายบรรหยัด ประหา 11 กันยายน 2565 10
 นายบรรหยัด ประหา 11 กันยายน 2565 13
 นายบรรหยัด ประหา 11 กันยายน 2565 12
 นายบรรหยัด ประหา 11 กันยายน 2565 9
 นายบรรหยัด ประหา 11 กันยายน 2565 11
 นายบรรหยัด ประหา 11 กันยายน 2565 11
 นายบรรหยัด ประหา 11 กันยายน 2565 13
 นายณัฐวุฒิ ชังภัย 15 สิงหาคม 2565 28
 นายณัฐวุฒิ ชังภัย 15 สิงหาคม 2565 19
 นายณัฐวุฒิ ชังภัย 15 สิงหาคม 2565 22
 นายณัฐวุฒิ ชังภัย 15 สิงหาคม 2565 25
 นายณัฐวุฒิ ชังภัย 15 สิงหาคม 2565 18
 นายณัฐวุฒิ ชังภัย 15 สิงหาคม 2565 20
 นายณัฐวุฒิ ชังภัย 15 สิงหาคม 2565 19
 นายณัฐวุฒิ ชังภัย 15 สิงหาคม 2565 19
 นายณัฐวุฒิ ชังภัย 15 สิงหาคม 2565 19
 นายสรพงษ์ เปรมปรีดิ์ 05 พฤษภาคม 2565 56
 นายสรพงษ์ เปรมปรีดิ์ 05 พฤษภาคม 2565 41
 นายสรพงษ์ เปรมปรีดิ์ 03 พฤษภาคม 2565 36
 นายสรพงษ์ เปรมปรีดิ์ 03 พฤษภาคม 2565 44
 นายสมเกียรติ ยาประเสริฐ 10 กุมภาพันธ์ 2565 42
 นายประภาส พุ่มพวง 09 กุมภาพันธ์ 2565 43
 อนุรักษ์ เทียนรัตนะ 17 มิถุนายน 2564 194
 อนุรักษ์ เทียนรัตนะ 17 มิถุนายน 2564 146
 อนุรักษ์ เทียนรัตนะ 17 มิถุนายน 2564 143
 อนุรักษ์ เทียนรัตนะ 17 มิถุนายน 2564 134
 อนุรักษ์ เทียนรัตนะ 17 มิถุนายน 2564 124
 อนุรักษ์ เทียนรัตนะ 17 มิถุนายน 2564 123
 อนุรักษ์ เทียนรัตนะ 17 มิถุนายน 2564 139
 อนุรักษ์ เทียนรัตนะ 17 มิถุนายน 2564 163
 นางปิยนันท์ พึ่งอารมย์ 08 เมษายน 2564 203
 นางปิยนันท์ พึ่งอารมณ์ 08 เมษายน 2564 176
 นายประภาส พุ่มพวง 17 กุมภาพันธ์ 2564 257
 นายประภาส พุ่มพวง 20 มกราคม 2564 276
 นายประภาส พุ่มพวง 20 มกราคม 2564 260
 นายประภาส พุ่มพวง 20 มกราคม 2564 256
 นายประภาส พุ่มพวง 20 มกราคม 2564 260
 นายประภาส พุ่มพวง 20 มกราคม 2564 263
 นายประภาส พุ่มพวง 20 มกราคม 2564 259
 นางสาวรจนาวลัย ภูมิว้ฒนะ 02 ตุลาคม 2561 1169
 ทะยาน จงณรงค์ชัย 13 มิถุนายน 2559 1475
 ทักษะชีวิต สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต Learning to develop life skills . 08 มิถุนายน 2559 1254
 นายประภาส พุ่มพวง 03 พฤษภาคม 2559 1391
 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัทร เกิดศิริ 25 มกราคม 2559 1402
 นางสายสัมพันธ์ แน่นอน 21 กันยายน 2558 1377
 ครูสุพจน์ กนกการ 17 กรกฎาคม 2558 1439
 ครูภูมิเพศ นิลกำแหง 17 กรกฎาคม 2558 1394
 ครูหงส์สุระ เคียนทอง 17 กรกฎาคม 2558 1453
 ครูพรรณวิภา มณีโลกย์ 14 กรกฎาคม 2558 1347
 ครูพัชรี ชุ่มอิ่ม 14 กรกฎาคม 2558 1422
 ครูวิไลวรรณ ศรีแสงอ่อน 14 กรกฎาคม 2558 1432
 ครูเสาวภา โกเมนทร์ 14 กรกฎาคม 2558 1278
 ครูบุญแสง ภักดีสุข 14 กรกฎาคม 2558 1304
 ครูนพคุณ นุ่มดี 14 กรกฎาคม 2558 1324
 ครูนุวดี บัวพง 09 กรกฎาคม 2558 1309
 ครูเสาวภา โกเมนทร์ 09 กรกฎาคม 2558 1390
 ครูกัลยาณี กนกการ 09 กรกฎาคม 2558 1395
 ครูจันทราวดี ชัยเดชทยากูล 09 กรกฎาคม 2558 1381
 ครูนพคุณ นุ่มดี 09 กรกฎาคม 2558 1371
 ครูบุญแสง ภักดีสุข 09 กรกฎาคม 2558 1333
 ครูพนา จันทร์ศิริ 29 พฤษภาคม 2557 1818
 ครูโสภาวรรณ นุ่มฤทธิ์ 10 เมษายน 2557 2001
 ครูเชิดชัย เจริญกิจพิสุทธิ์ 13 พฤษภาคม 2557 1820