นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      


การบริหารจัดการเรียนรู้แบบบล็อกคอร์ส (Block Course)
รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการอาชีวศึกษา*วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ดาวน์โหลดไฟล์
เอกสารที่เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563
ห้องเรียนออนไลน์ E-learning
ระบบบริหารจัดการงาน RMS-2012
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop
สมัครเรียนออนไลน์
ดูผลคะแนนสอบ V-NET รายบุคคล
[สำหรับนักศึกษา ปวช.,ปวส.]
การขอสำเร็จการศึกษา
การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
[สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี]
การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การขอสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครเจ้าหน้าที่
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้ online 7 คน
Today 92
Yesterday 215
This Month 842
Last Month 842
This Year 842
Last Year 53,383
ผู้ดูแลระบบ

.:: ผลงานครู/อาจารย์ ::.

   
ชื่อผลงาน เขียนเมื่อ อ่าน
 นายบรรหยัด ประหา 11 กันยายน 2565 18
 นายบรรหยัด ประหา 11 กันยายน 2565 18
 นายบรรหยัด ประหา 11 กันยายน 2565 16
 นายบรรหยัด ประหา 11 กันยายน 2565 15
 นายบรรหยัด ประหา 11 กันยายน 2565 16
 นายบรรหยัด ประหา 11 กันยายน 2565 19
 นายบรรหยัด ประหา 11 กันยายน 2565 15
 นายบรรหยัด ประหา 11 กันยายน 2565 17
 นายบรรหยัด ประหา 11 กันยายน 2565 17
 นายณัฐวุฒิ ชังภัย 15 สิงหาคม 2565 37
 นายณัฐวุฒิ ชังภัย 15 สิงหาคม 2565 18
 นายณัฐวุฒิ ชังภัย 15 สิงหาคม 2565 17
 นายณัฐวุฒิ ชังภัย 15 สิงหาคม 2565 16
 นายณัฐวุฒิ ชังภัย 15 สิงหาคม 2565 17
 นายณัฐวุฒิ ชังภัย 15 สิงหาคม 2565 17
 นายณัฐวุฒิ ชังภัย 15 สิงหาคม 2565 17
 นายณัฐวุฒิ ชังภัย 15 สิงหาคม 2565 18
 นายณัฐวุฒิ ชังภัย 15 สิงหาคม 2565 18
 นายสรพงษ์ เปรมปรีดิ์ 05 พฤษภาคม 2565 20
 นายสรพงษ์ เปรมปรีดิ์ 05 พฤษภาคม 2565 22
 นายสรพงษ์ เปรมปรีดิ์ 03 พฤษภาคม 2565 17
 นายสรพงษ์ เปรมปรีดิ์ 03 พฤษภาคม 2565 20
 นายสมเกียรติ ยาประเสริฐ 10 กุมภาพันธ์ 2565 24
 นายประภาส พุ่มพวง 09 กุมภาพันธ์ 2565 20
 อนุรักษ์ เทียนรัตนะ 17 มิถุนายน 2564 213
 อนุรักษ์ เทียนรัตนะ 17 มิถุนายน 2564 147
 อนุรักษ์ เทียนรัตนะ 17 มิถุนายน 2564 145
 อนุรักษ์ เทียนรัตนะ 17 มิถุนายน 2564 133
 อนุรักษ์ เทียนรัตนะ 17 มิถุนายน 2564 135
 อนุรักษ์ เทียนรัตนะ 17 มิถุนายน 2564 129
 อนุรักษ์ เทียนรัตนะ 17 มิถุนายน 2564 149
 อนุรักษ์ เทียนรัตนะ 17 มิถุนายน 2564 177
 นางปิยนันท์ พึ่งอารมย์ 08 เมษายน 2564 203
 นางปิยนันท์ พึ่งอารมณ์ 08 เมษายน 2564 190
 นายประภาส พุ่มพวง 17 กุมภาพันธ์ 2564 264
 นายประภาส พุ่มพวง 20 มกราคม 2564 274
 นายประภาส พุ่มพวง 20 มกราคม 2564 272
 นายประภาส พุ่มพวง 20 มกราคม 2564 260
 นายประภาส พุ่มพวง 20 มกราคม 2564 272
 นายประภาส พุ่มพวง 20 มกราคม 2564 269
 นายประภาส พุ่มพวง 20 มกราคม 2564 265
 นางสาวรจนาวลัย ภูมิว้ฒนะ 02 ตุลาคม 2561 1182
 ทะยาน จงณรงค์ชัย 13 มิถุนายน 2559 1488
 ทักษะชีวิต สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต Learning to develop life skills . 08 มิถุนายน 2559 1348
 นายประภาส พุ่มพวง 03 พฤษภาคม 2559 1394
 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัทร เกิดศิริ 25 มกราคม 2559 1395
 นางสายสัมพันธ์ แน่นอน 21 กันยายน 2558 1382
 ครูสุพจน์ กนกการ 17 กรกฎาคม 2558 1447
 ครูภูมิเพศ นิลกำแหง 17 กรกฎาคม 2558 1406
 ครูหงส์สุระ เคียนทอง 17 กรกฎาคม 2558 1463
 ครูพรรณวิภา มณีโลกย์ 14 กรกฎาคม 2558 1363
 ครูพัชรี ชุ่มอิ่ม 14 กรกฎาคม 2558 1429
 ครูวิไลวรรณ ศรีแสงอ่อน 14 กรกฎาคม 2558 1431
 ครูเสาวภา โกเมนทร์ 14 กรกฎาคม 2558 1297
 ครูบุญแสง ภักดีสุข 14 กรกฎาคม 2558 1316
 ครูนพคุณ นุ่มดี 14 กรกฎาคม 2558 1336
 ครูนุวดี บัวพง 09 กรกฎาคม 2558 1323
 ครูเสาวภา โกเมนทร์ 09 กรกฎาคม 2558 1406
 ครูกัลยาณี กนกการ 09 กรกฎาคม 2558 1407
 ครูจันทราวดี ชัยเดชทยากูล 09 กรกฎาคม 2558 1367
 ครูนพคุณ นุ่มดี 09 กรกฎาคม 2558 1382
 ครูบุญแสง ภักดีสุข 09 กรกฎาคม 2558 1338
 ครูพนา จันทร์ศิริ 29 พฤษภาคม 2557 1848
 ครูโสภาวรรณ นุ่มฤทธิ์ 10 เมษายน 2557 2012
 ครูเชิดชัย เจริญกิจพิสุทธิ์ 13 พฤษภาคม 2557 1827