นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      


ดาวน์โหลดไฟล์
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2560
ห้องเรียนออนไลน์ E-learning
ระบบบริหารจัดการงาน RMS-2016
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop
สมัครเรียนออนไลน์
ดูผลคะแนนสอบ V-NET รายบุคคล
[สำหรับนักศึกษา ปวช.,ปวส.]
การขอสำเร็จการศึกษา
การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
[สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี]
การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การขอสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครเจ้าหน้าที่
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้ online 1 คน
Today 267
Yesterday 157
This Month 3,780
Last Month 6,596
This Year 3,780
Last Year 81,198
ผู้ดูแลระบบ

.:: ผลงานครู/อาจารย์ ::.

   
ชื่อผลงาน เขียนเมื่อ อ่าน
 นางสาวรจนาวลัย ภูมิว้ฒนะ 02 ตุลาคม 2561 43
 ทะยาน จงณรงค์ชัย 13 มิถุนายน 2559 406
 ทักษะชีวิต สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต Learning to develop life skills . 08 มิถุนายน 2559 254
 นายประภาส พุ่มพวง 03 พฤษภาคม 2559 364
 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัทร เกิดศิริ 25 มกราคม 2559 351
 นางสายสัมพันธ์ แน่นอน 21 กันยายน 2558 419
 ครูสุพจน์ กนกการ 17 กรกฎาคม 2558 441
 ครูภูมิเพศ นิลกำแหง 17 กรกฎาคม 2558 370
 ครูหงส์สุระ เคียนทอง 17 กรกฎาคม 2558 444
 ครูพรรณวิภา มณีโลกย์ 14 กรกฎาคม 2558 354
 ครูพัชรี ชุ่มอิ่ม 14 กรกฎาคม 2558 425
 ครูวิไลวรรณ ศรีแสงอ่อน 14 กรกฎาคม 2558 376
 ครูเสาวภา โกเมนทร์ 14 กรกฎาคม 2558 322
 ครูบุญแสง ภักดีสุข 14 กรกฎาคม 2558 314
 ครูนพคุณ นุ่มดี 14 กรกฎาคม 2558 332
 ครูนุวดี บัวพง 09 กรกฎาคม 2558 326
 ครูเสาวภา โกเมนทร์ 09 กรกฎาคม 2558 374
 ครูกัลยาณี กนกการ 09 กรกฎาคม 2558 368
 ครูจันทราวดี ชัยเดชทยากูล 09 กรกฎาคม 2558 367
 ครูนพคุณ นุ่มดี 09 กรกฎาคม 2558 366
 ครูบุญแสง ภักดีสุข 09 กรกฎาคม 2558 346
 ครูพนา จันทร์ศิริ 29 พฤษภาคม 2557 786
 ครูโสภาวรรณ นุ่มฤทธิ์ 10 เมษายน 2557 880
 ครูเชิดชัย เจริญกิจพิสุทธิ์ 13 พฤษภาคม 2557 770