นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      


การบริหารจัดการเรียนรู้แบบบล็อกคอร์ส (Block Course)
รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการอาชีวศึกษา*วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ดาวน์โหลดไฟล์
เอกสารที่เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563
ห้องเรียนออนไลน์ E-learning
ระบบบริหารจัดการงาน RMS-2012
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop
สมัครเรียนออนไลน์
ดูผลคะแนนสอบ V-NET รายบุคคล
[สำหรับนักศึกษา ปวช.,ปวส.]
การขอสำเร็จการศึกษา
การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
[สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี]
การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การขอสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครเจ้าหน้าที่
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้ online 6 คน
Today 77
Yesterday 148
This Month 4,463
Last Month 5,222
This Year 54,657
Last Year 82,567
ผู้ดูแลระบบ

.:: ผลงานครู/อาจารย์ ::.

   
ชื่อผลงาน เขียนเมื่อ อ่าน
 อนุรักษ์ เทียนรัตนะ 17 มิถุนายน 2564 117
 อนุรักษ์ เทียนรัตนะ 17 มิถุนายน 2564 91
 อนุรักษ์ เทียนรัตนะ 17 มิถุนายน 2564 78
 อนุรักษ์ เทียนรัตนะ 17 มิถุนายน 2564 77
 อนุรักษ์ เทียนรัตนะ 17 มิถุนายน 2564 72
 อนุรักษ์ เทียนรัตนะ 17 มิถุนายน 2564 71
 อนุรักษ์ เทียนรัตนะ 17 มิถุนายน 2564 77
 อนุรักษ์ เทียนรัตนะ 17 มิถุนายน 2564 91
 นางปิยนันท์ พึ่งอารมย์ 08 เมษายน 2564 138
 นางปิยนันท์ พึ่งอารมณ์ 08 เมษายน 2564 116
 นายประภาส พุ่มพวง 17 กุมภาพันธ์ 2564 196
 นายประภาส พุ่มพวง 20 มกราคม 2564 219
 นายประภาส พุ่มพวง 20 มกราคม 2564 211
 นายประภาส พุ่มพวง 20 มกราคม 2564 204
 นายประภาส พุ่มพวง 20 มกราคม 2564 205
 นายประภาส พุ่มพวง 20 มกราคม 2564 204
 นายประภาส พุ่มพวง 20 มกราคม 2564 199
 นางสาวรจนาวลัย ภูมิว้ฒนะ 02 ตุลาคม 2561 1114
 ทะยาน จงณรงค์ชัย 13 มิถุนายน 2559 1422
 ทักษะชีวิต สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต Learning to develop life skills . 08 มิถุนายน 2559 1203
 นายประภาส พุ่มพวง 03 พฤษภาคม 2559 1335
 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัทร เกิดศิริ 25 มกราคม 2559 1330
 นางสายสัมพันธ์ แน่นอน 21 กันยายน 2558 1322
 ครูสุพจน์ กนกการ 17 กรกฎาคม 2558 1383
 ครูภูมิเพศ นิลกำแหง 17 กรกฎาคม 2558 1334
 ครูหงส์สุระ เคียนทอง 17 กรกฎาคม 2558 1396
 ครูพรรณวิภา มณีโลกย์ 14 กรกฎาคม 2558 1302
 ครูพัชรี ชุ่มอิ่ม 14 กรกฎาคม 2558 1357
 ครูวิไลวรรณ ศรีแสงอ่อน 14 กรกฎาคม 2558 1374
 ครูเสาวภา โกเมนทร์ 14 กรกฎาคม 2558 1222
 ครูบุญแสง ภักดีสุข 14 กรกฎาคม 2558 1247
 ครูนพคุณ นุ่มดี 14 กรกฎาคม 2558 1267
 ครูนุวดี บัวพง 09 กรกฎาคม 2558 1252
 ครูเสาวภา โกเมนทร์ 09 กรกฎาคม 2558 1336
 ครูกัลยาณี กนกการ 09 กรกฎาคม 2558 1329
 ครูจันทราวดี ชัยเดชทยากูล 09 กรกฎาคม 2558 1307
 ครูนพคุณ นุ่มดี 09 กรกฎาคม 2558 1316
 ครูบุญแสง ภักดีสุข 09 กรกฎาคม 2558 1275
 ครูพนา จันทร์ศิริ 29 พฤษภาคม 2557 1757
 ครูโสภาวรรณ นุ่มฤทธิ์ 10 เมษายน 2557 1933
 ครูเชิดชัย เจริญกิจพิสุทธิ์ 13 พฤษภาคม 2557 1747