Lesbian Porn
email kaydol e posta kur istanbul posta kodu hotmail hesap acma kefilsiz belgesiz kredi diyarbakir web tasarim
นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      


ดาวน์โหลดไฟล์
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2560
ห้องเรียนออนไลน์ E-learning
ระบบบริหารจัดการงาน RMS-2016
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop
สมัครเรียนออนไลน์
ดูผลคะแนนสอบ V-NET รายบุคคล
[สำหรับนักศึกษา ปวช.,ปวส.]
การขอสำเร็จการศึกษา
การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
[สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี]
การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การขอสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครเจ้าหน้าที่
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้ online 5 คน
Today 226
Yesterday 280
This Month 5,964
Last Month 6,416
This Year 19,478
Last Year 81,198
ผู้ดูแลระบบ

.:: ผลงานครู/อาจารย์ ::.

   
ชื่อผลงาน เขียนเมื่อ อ่าน
 นางสาวรจนาวลัย ภูมิว้ฒนะ 02 ตุลาคม 2561 65
 ทะยาน จงณรงค์ชัย 13 มิถุนายน 2559 429
 ทักษะชีวิต สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต Learning to develop life skills . 08 มิถุนายน 2559 271
 นายประภาส พุ่มพวง 03 พฤษภาคม 2559 382
 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัทร เกิดศิริ 25 มกราคม 2559 370
 นางสายสัมพันธ์ แน่นอน 21 กันยายน 2558 437
 ครูสุพจน์ กนกการ 17 กรกฎาคม 2558 464
 ครูภูมิเพศ นิลกำแหง 17 กรกฎาคม 2558 388
 ครูหงส์สุระ เคียนทอง 17 กรกฎาคม 2558 465
 ครูพรรณวิภา มณีโลกย์ 14 กรกฎาคม 2558 370
 ครูพัชรี ชุ่มอิ่ม 14 กรกฎาคม 2558 449
 ครูวิไลวรรณ ศรีแสงอ่อน 14 กรกฎาคม 2558 393
 ครูเสาวภา โกเมนทร์ 14 กรกฎาคม 2558 339
 ครูบุญแสง ภักดีสุข 14 กรกฎาคม 2558 335
 ครูนพคุณ นุ่มดี 14 กรกฎาคม 2558 346
 ครูนุวดี บัวพง 09 กรกฎาคม 2558 341
 ครูเสาวภา โกเมนทร์ 09 กรกฎาคม 2558 391
 ครูกัลยาณี กนกการ 09 กรกฎาคม 2558 388
 ครูจันทราวดี ชัยเดชทยากูล 09 กรกฎาคม 2558 389
 ครูนพคุณ นุ่มดี 09 กรกฎาคม 2558 382
 ครูบุญแสง ภักดีสุข 09 กรกฎาคม 2558 369
 ครูพนา จันทร์ศิริ 29 พฤษภาคม 2557 804
 ครูโสภาวรรณ นุ่มฤทธิ์ 10 เมษายน 2557 909
 ครูเชิดชัย เจริญกิจพิสุทธิ์ 13 พฤษภาคม 2557 788