นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      


ดาวน์โหลดไฟล์
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
ห้องเรียนออนไลน์ E-learning
ระบบบริหารจัดการงาน RMS-2012
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop
สมัครเรียนออนไลน์
ดูผลคะแนนสอบ V-NET รายบุคคล
[สำหรับนักศึกษา ปวช.,ปวส.]
การขอสำเร็จการศึกษา
การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
[สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี]
การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การขอสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครเจ้าหน้าที่
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้ online 5 คน
Today 265
Yesterday 434
This Month 4,970
Last Month 6,487
This Year 72,233
Last Year 45,378
ผู้ดูแลระบบ

.:: ผลงานครู/อาจารย์ ::.

   
ชื่อผลงาน เขียนเมื่อ อ่าน
 นางสาวรจนาวลัย ภูมิว้ฒนะ 02 ตุลาคม 2561 18
 ทะยาน จงณรงค์ชัย 13 มิถุนายน 2559 377
 ทักษะชีวิต สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต Learning to develop life skills . 08 มิถุนายน 2559 224
 นายประภาส พุ่มพวง 03 พฤษภาคม 2559 334
 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัทร เกิดศิริ 25 มกราคม 2559 326
 นางสายสัมพันธ์ แน่นอน 21 กันยายน 2558 385
 ครูสุพจน์ กนกการ 17 กรกฎาคม 2558 414
 ครูภูมิเพศ นิลกำแหง 17 กรกฎาคม 2558 342
 ครูหงส์สุระ เคียนทอง 17 กรกฎาคม 2558 411
 ครูพรรณวิภา มณีโลกย์ 14 กรกฎาคม 2558 331
 ครูพัชรี ชุ่มอิ่ม 14 กรกฎาคม 2558 389
 ครูวิไลวรรณ ศรีแสงอ่อน 14 กรกฎาคม 2558 347
 ครูเสาวภา โกเมนทร์ 14 กรกฎาคม 2558 301
 ครูบุญแสง ภักดีสุข 14 กรกฎาคม 2558 293
 ครูนพคุณ นุ่มดี 14 กรกฎาคม 2558 300
 ครูนุวดี บัวพง 09 กรกฎาคม 2558 299
 ครูเสาวภา โกเมนทร์ 09 กรกฎาคม 2558 349
 ครูกัลยาณี กนกการ 09 กรกฎาคม 2558 339
 ครูจันทราวดี ชัยเดชทยากูล 09 กรกฎาคม 2558 342
 ครูนพคุณ นุ่มดี 09 กรกฎาคม 2558 339
 ครูบุญแสง ภักดีสุข 09 กรกฎาคม 2558 313
 ครูพนา จันทร์ศิริ 29 พฤษภาคม 2557 749
 ครูโสภาวรรณ นุ่มฤทธิ์ 10 เมษายน 2557 842
 ครูเชิดชัย เจริญกิจพิสุทธิ์ 13 พฤษภาคม 2557 739