Indian Porn Movies Asiatisch Porno Group Sex Song Lyrics Anal Sex Indian Porn HD Porn Teen Porn Movies Sex Videos
.::Lopburi Technical callege::. Lesbian Porn
email kaydol e posta kur istanbul posta kodu hotmail hesap acma kefilsiz belgesiz kredi diyarbakir web tasarim
นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      


ดาวน์โหลดไฟล์
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2560
ห้องเรียนออนไลน์ E-learning
ระบบบริหารจัดการงาน RMS-2016
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop
สมัครเรียนออนไลน์
ดูผลคะแนนสอบ V-NET รายบุคคล
[สำหรับนักศึกษา ปวช.,ปวส.]
การขอสำเร็จการศึกษา
การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
[สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี]
การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การขอสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครเจ้าหน้าที่
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้ online 6 คน
Today 107
Yesterday 139
This Month 7,985
Last Month 8,783
This Year 30,282
Last Year 81,198
ผู้ดูแลระบบ

.:: ผลงานนักเรียน นักศึกษา (โครงงานวิทยาศาสตร์::.

   
ชื่อผลงาน เขียนเมื่อ อ่าน
 นางสาวนวพร วงษ์ศรีสุข 27 มิถุนายน 2561 113
 นางสาวน้อมฤดี ดับโสก 27 มิถุนายน 2561 82
 นายเกียรติภูมิ เชื้อสมชาติ เชื้อสมชาติ 27 มิถุนายน 2561 82
 การศึกษาพรมแจ้งเตือนการหกล้มสำหรับผู้สูงอายุ นางสาวศิรประภา อ่อนโนน 22 มิถุนายน 2561 112
 นายภราดร วิลาวรรณ์ 06 กรกฎาคม 2559 358
 นายนิธินาท พันธุ์ตา 04 กรกฎาคม 2559 297
 นางสาวจันทร์ทิพย์ อนันตมี 02 กรกฎาคม 2559 437
 นายจิระวัฒน์ แสงทอง 02 กรกฎาคม 2559 319
  นายสรวิศ อินยงค์ 01 กรกฎาคม 2559 285
 นายจิระวัฒน์ แสงทอง 26 มกราคม 2559 290
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการใช้ยาลดความอ้วน ของวัยรุ่นเขตเมืองลพบุรี . 23 มิถุนายน 2558 644
 การศึกษาลูกอมพริกแก้ง่วง . 23 มิถุนายน 2558 648
 การสร้างและหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ช่วยหิ้ว . 23 มิถุนายน 2558 633
 โถปัสสาวะชายอัตโนมัติ (Automatic Urinal) . 23 มิถุนายน 2558 563
 โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง โถเก็บความร้อน . 23 มิถุนายน 2558 545