นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      


ดาวน์โหลดไฟล์
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
ห้องเรียนออนไลน์ E-learning
ระบบบริหารจัดการงาน RMS-2012
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop
สมัครเรียนออนไลน์
ดูผลคะแนนสอบ V-NET รายบุคคล
[สำหรับนักศึกษา ปวช.,ปวส.]
การขอสำเร็จการศึกษา
การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
[สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี]
การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การขอสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครเจ้าหน้าที่
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้ online 1 คน
Today 136
Yesterday 195
This Month 6,502
Last Month 6,331
This Year 32,330
Last Year 86,525
ผู้ดูแลระบบ

 

[ แสดงข่าวทั้งหมด ]
ข่าวประชาสมพันธ์ของงาน [ช่างไฟฟ้ากำลัง]
 
ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

         

ทุนการศึกษาจากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้แก่นักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปีที่มีผลการเรียน ๑.๕๐ ขึ้นไป มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นักเรียนนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารแนบ ณ ห้องแนะแนว ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป


เขียนโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เมื่อ : 05 พฤศจิกายน 2562
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :  ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล