นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      


ดาวน์โหลดไฟล์
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
ห้องเรียนออนไลน์ E-learning
ระบบบริหารจัดการงาน RMS-2012
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop
สมัครเรียนออนไลน์
ดูผลคะแนนสอบ V-NET รายบุคคล
[สำหรับนักศึกษา ปวช.,ปวส.]
การขอสำเร็จการศึกษา
การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
[สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี]
การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การขอสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครเจ้าหน้าที่
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้ online 1 คน
Today 89
Yesterday 143
This Month 5,253
Last Month 6,848
This Year 56,628
Last Year 81,198
ผู้ดูแลระบบ

 

[ แสดงข่าวทั้งหมด ]
ข่าวประชาสมพันธ์ของงาน [การจัดการโลจิสติกส์]
 
แนะแนวการศึกษาต่อ ระดับชั้น ปวส. แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ระบบทวิภาคีและระบบปกติ

         

แนะแนวการศึกษา ระดับ ปวส. แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ระบบทวิภาคีและระบบปกติ

ระบบทวิภาคีใช้เวลาเรียน 2 ปี ปีแรกเรียนในสถานศึกษา ปี2 ฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ

ระบบปกติใช้เวลาเรียน 2 ปี


เขียนโดย : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เมื่อ : 25 มกราคม 2562
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :  ระบบทวิภาคี
  ระบบปกติ