Indian Porn Movies Asiatisch Porno Group Sex Song Lyrics Anal Sex Indian Porn HD Porn Teen Porn Movies Sex Videos
.::Lopburi Technical callege::. Lesbian Porn
email kaydol e posta kur istanbul posta kodu hotmail hesap acma kefilsiz belgesiz kredi diyarbakir web tasarim
นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      


ดาวน์โหลดไฟล์
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2560
ห้องเรียนออนไลน์ E-learning
ระบบบริหารจัดการงาน RMS-2016
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop
สมัครเรียนออนไลน์
ดูผลคะแนนสอบ V-NET รายบุคคล
[สำหรับนักศึกษา ปวช.,ปวส.]
การขอสำเร็จการศึกษา
การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
[สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี]
การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การขอสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครเจ้าหน้าที่
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้ online 4 คน
Today 111
Yesterday 139
This Month 7,985
Last Month 8,783
This Year 30,282
Last Year 81,198
ผู้ดูแลระบบ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด   249   ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
   ประกาศให้ผู้ขึ้นบัญชีสำรองเจ้าหน้าที่งานแนะแนวฯมารายงานตัว เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 23 เมษายน 2562
   กำหนดการปฐมนิเทศ การจัดทำฐานข้อมูลสแกนลายนิ้วมือ และทำบัตรนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย : งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  เมื่อ : 22 เมษายน 2562
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการ เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 26 มีนาคม 2562
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 20 มีนาคม 2562
   ประกาศรายชื่อผู่ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 15 มีนาคม 2562
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานราชการ เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 08 มีนาคม 2562
   ใบสมัครและแบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา) เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 25 กุมภาพันธ์ 2562
   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีเรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จนท.งานแนะแนว นักการและยาม เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2562
   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2562
   แนะแนวการศึกษาต่อ ระดับชั้น ปวส. แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ระบบทวิภาคีและระบบปกติ เขียนโดย : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์  เมื่อ : 25 มกราคม 2562
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 18 มกราคม 2562
   รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  เมื่อ : 08 มกราคม 2562
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว นักการ,ยาม,ครูพิเศษและเจ้าหน้าที่ เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 28 ธันวาคม 2561
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 14 ธันวาคม 2561
   คู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เขียนโดย : งานการเงิน  เมื่อ : 03 ธันวาคม 2561
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่และเจ้าหน้าที่งานปกครอง เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2561
   ใบสมัครเข้าร่วมประกวดระดับ-อศจ. เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2561
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 09 พฤศจิกายน 2561
   รายงานงบการเงินเดือนกันยายน เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 09 พฤศจิกายน 2561
   รายงงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  เมื่อ : 07 พฤศจิกายน 2561
   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 29 ตุลาคม 2561
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 19 ตุลาคม 2561
   ประการให้ผู้ขึ้นบัญชีสำรองตำแหน่งครูพิเศษสอนแผนวิชาสามัญสัมพันธ์(พลานามัย)มารายงานตัว เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 19 ตุลาคม 2561
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 05 ตุลาคม 2561
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 28 กันยายน 2561
   รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 21 กันยายน 2561
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจนท.งานสวัสดิการฯ,จนท.งานการเงิน,จนท.งานบริหารฯและนักการภารโรง เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 17 กันยายน 2561
   ประชาสัมพันธ์เพิ่มผู้เรียนกลุ่มอาชีพตัวถังและสี วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เขียนโดย : งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  เมื่อ : 27 สิงหาคม 2561
   กำหนดให้ผู้ขึ้นบัญชีสำรองเจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอนมารายงานตัว เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 24 สิงหาคม 2561
   รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฏาคม เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 17 สิงหาคม 2561
   งบทดลองประเดือนมิถุนายน เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 26 กรกฎาคม 2561
   ประกาสรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จนท.งานสื่อการเรียนการสอนและจนท.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 20 กรกฎาคม 2561
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งจนท.งานสื่อการเรียนการสอนและจนท.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 06 กรกฎาคม 2561
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูช่างตัดผมชาย เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 06 กรกฎาคม 2561
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จนท.งานแนะแนวฯและจนท.งานกิจกรรม เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 05 กรกฎาคม 2561
   รายงานงบทดลอง เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 25 มิถุนายน 2561
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ,เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 21 มิถุนายน 2561
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว แผนกช่างตัดผมชาย เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 13 มิถุนายน 2561
   ประชาสัมพันธ์โครงการ จินตนาการ สืบสานวรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 12 เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 11 มิถุนายน 2561
   กติกากีฬาอาชีวะเกมส์ ปี 2561 เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 06 มิถุนายน 2561
   งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 05 มิถุนายน 2561
   ประกาศ เชิญชวน นักเรียนนักศึกษาส่ง"ภาพวาด"เข้าประกวดเนื่องในวันงดสูบบุหรี่และวันต่อต้านยาเสพติด เขียนโดย : งานโครงการพิเศษและบริการชุมชุน  เมื่อ : 05 มิถุนายน 2561
   อบรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนนักศึกษาในการเป็นผู็ประกอบการยุค Thailand 4.0 เขียนโดย : งานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ  เมื่อ : 01 มิถุนายน 2561
   งบทดลองประจำเดือนมีนาคม2561 งปม. 61 เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 07 พฤษภาคม 2561
   งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์2561 งปม. 61 เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 07 พฤษภาคม 2561
   งบทดลองประเดือนมกราคม 2561 งปม.61 เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 07 พฤษภาคม 2561
   งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 60 ปีงบประมาณ61 เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 07 พฤษภาคม 2561
   ประกาศ..รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (อศจ.ลพบุรี) เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 23 เมษายน 2561
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน-รอบ-1 เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 20 เมษายน 2561
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 12 เมษายน 2561
   ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เรื่อง การดำเนินการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาใหม่ เขียนโดย : งานประชาสัมพันธ์  เมื่อ : 12 เมษายน 2561
   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการ อศจ.ลพบุรี เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 29 มีนาคม 2561
   ประกาศนโยบายวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีเป็นเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เขียนโดย : งานโครงการพิเศษและบริการชุมชุน  เมื่อ : 28 มีนาคม 2561
   ประกาศรายชื่อนักเรียนพ้นสภาพประจำปี 2560 เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 26 มีนาคม 2561
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ(สอนภาษาอังกฤษ) เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 25 มกราคม 2561
   Announcement for Personnel Recruitment as a Temporary Employee ( Foreign Teacher) เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 25 มกราคม 2561
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 25 มกราคม 2561
   รายละเอียดแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาช่างยนต์ (ล่าสุด) เขียนโดย : แผนกวิชาช่างยนต์  เมื่อ : 19 มกราคม 2561
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน,งานบุคลากร เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 18 มกราคม 2561
   การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาช่างยนต์ 2561 เขียนโดย : แผนกวิชาช่างยนต์  เมื่อ : 15 มกราคม 2561
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 3 อัตรา เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 08 มกราคม 2561
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูชาวต่างชาติ Announcement For the qualified candidates เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 22 ธันวาคม 2560
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูพิเศษสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 22 ธันวาคม 2560
   รายงานงบทดลอง เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 14 ธันวาคม 2560
   รายงานงบทดลอง เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 14 ธันวาคม 2560
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ(สอนภาษาอังกฤษ) เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 13 ธันวาคม 2560
   Announcement for Personnel Recruitment as a Temporary Employee ( Foreign Teacher) เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 13 ธันวาคม 2560
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 12 ธันวาคม 2560
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูพิเศษสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 08 ธันวาคม 2560
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 08 ธันวาคม 2560
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 4 อัตรา เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 04 ธันวาคม 2560
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 29 พฤศจิกายน 2560
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 28 พฤศจิกายน 2560
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูพิเศษ เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2560
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนแผนกวิชาการบัญชี และแผนกวิชาการขายและการตลาด เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2560
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูพิเศษ เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 03 พฤศจิกายน 2560
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 3 อัตรา เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 30 ตุลาคม 2560
   งบทดลองประจำเดือนกันยายน2560 เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 25 ตุลาคม 2560
   งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน2560 เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 18 กรกฎาคม 2560
   งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม2560 เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 20 มิถุนายน 2560
   งบทดลองประจำเดือนเมษายน2560 เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 19 พฤษภาคม 2560
   งบทดลองประจำเดือนมีนาคม2560 เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 17 เมษายน 2560
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน จำนวน 5 แผนกวิชา เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 24 ตุลาคม 2560
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 26 กันยายน 2560
   รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 11 กันยายน 2560
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 06 กันยายน 2560
   Announcement for Personnel Recruitment as a Temporary Employee ( Foreign Teacher) เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 04 กันยายน 2560
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 29 สิงหาคม 2560
   งบทดลองประจำเดือนกรกฏาคม 2560 เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 25 สิงหาคม 2560
   ครูที่ปรึกษาแต่ละแผนกวิชาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา เขียนโดย : งานครูที่ปรึกษา  เมื่อ : 17 สิงหาคม 2560
   ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระบบโควตา ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 14 กุมภาพันธ์ 2560
   การติว V-NET ภาษาไทย ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  เมื่อ : 07 กุมภาพันธ์ 2560
   หลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระบบทวิภาคี เขียนโดย : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  เมื่อ : 06 กุมภาพันธ์ 2560
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถ เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 19 มกราคม 2560
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนแผนกวิชาศิลปกรรม เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 10 มกราคม 2560
   กำหนดการสวดมนต์ ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ วันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ เขียนโดย : งานประชาสัมพันธ์  เมื่อ : 29 ธันวาคม 2559
   กำหนดการสวดมนต์ ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ วันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เขียนโดย : งานประชาสัมพันธ์  เมื่อ : 29 ธันวาคม 2559
   บริษัท ซุกิชิ จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน เขียนโดย : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  เมื่อ : 28 ธันวาคม 2559
   บริษัท โอโตยะ จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน เขียนโดย : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  เมื่อ : 28 ธันวาคม 2559
   ผลการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทยระดับภาคกลาง เขียนโดย : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  เมื่อ : 27 ธันวาคม 2559
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนแผนกวิชาศิลปกรรม และช่างไฟฟ้ากำลัง เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 26 ธันวาคม 2559
   รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ (Quota) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 15 ธันวาคม 2559
   ขอเชิญชวนเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ อศจ. เขียนโดย : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  เมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2559
   แจ้งสมัครเข้ารับการพัฒนาในโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2559
   การแข่งขันทักษะสาขาเทคนิคยานยนต์ ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย : แผนกวิชาช่างยนต์  เมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2559
   แบบฟอร์มส่งรายชื่อเพื่อเบิกเงินค่าอาหารกลางวันการแข่งทักษะฯ เขียนโดย : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  เมื่อ : 09 พฤศจิกายน 2559
   ใบสมัครประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน เขียนโดย : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  เมื่อ : 09 พฤศจิกายน 2559
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 07 พฤศจิกายน 2559
   ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 02 พฤศจิกายน 2559
   ช่องทางติดต่องานทวิภาคี เมื่อนักศึกษาประสบปัญหาระหว่างฝึกงาน เขียนโดย : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  เมื่อ : 01 พฤศจิกายน 2559
   ประกาศระยะเวลาการฝึกงานภาคเรียนที่ 2/2559 เขียนโดย : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  เมื่อ : 01 พฤศจิกายน 2559
   แบบฟอร์มเกี่ยวกับการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  เมื่อ : 31 ตุลาคม 2559
   รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  เมื่อ : 31 ตุลาคม 2559
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 31 ตุลาคม 2559
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 31 ตุลาคม 2559
   ขอเชิญร่วมยื่นข้อเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 05 ตุลาคม 2559
   เรียนเชิญ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมงานเกษียณอายุราชการ เขียนโดย : งานประชาสัมพันธ์  เมื่อ : 20 กันยายน 2559
   ตารางสอบปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 07 กันยายน 2559
   เรียนเชิญ ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพร เขียนโดย : งานประชาสัมพันธ์  เมื่อ : 09 สิงหาคม 2559
   เชิญชวนศิษย์เก่าแผนกวิชาช่างยนต์ ลงทะเบียนชมรมศิษย์เก่าแผนกวิชาช่างยนต์ เขียนโดย : แผนกวิชาช่างยนต์  เมื่อ : 27 กรกฎาคม 2559
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 08 กรกฎาคม 2559
   ประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ในหัวข้อ "Secondary Teacher Management" เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 06 กรกฎาคม 2559
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจกรรม เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 30 มิถุนายน 2559
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูพิเศษสอนช่างยนต์ เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 30 มิถุนายน 2559
   รับสมัครครูพิเศษสอนช่างไฟฟ้ากำลัง 1 อัตรา เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 30 มิถุนายน 2559
   กำหนดการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย : งานประชาสัมพันธ์  เมื่อ : 27 มิถุนายน 2559
   แผนกอิเล็กทรอนิกส์นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางไฟฟ้า เขียนโดย : แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  เมื่อ : 22 มิถุนายน 2559
   การวัดและประเมินผลการเรียน แผนกวิชาช่างอิเล้กทรอนิกส์ เขียนโดย : แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  เมื่อ : 21 มิถุนายน 2559
   ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน 2 อัตรา เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 21 มิถุนายน 2559
   โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมนักเรียนนักศึกษาในการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน เขียนโดย : งานครูที่ปรึกษา  เมื่อ : 14 มิถุนายน 2559
   เรียนเชิญ คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ร่วมงานพิธีไหว้ครู เขียนโดย : งานประชาสัมพันธ์  เมื่อ : 13 มิถุนายน 2559
   เผยแพร่โครงการสิ่งประดิษฐ์ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  เมื่อ : 09 มิถุนายน 2559
   เผยแพร่โครงการสิ่งประดิษฐ์ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  เมื่อ : 09 มิถุนายน 2559
   เผยแพร่โครงการสิ่งประดิษฐ์ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  เมื่อ : 09 มิถุนายน 2559
   เผยแพร่โครงการสิ่งประดิษฐ์ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  เมื่อ : 09 มิถุนายน 2559
   เผยแพร่โครงการสิ่งประดิษฐ์ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  เมื่อ : 09 มิถุนายน 2559
   ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) เขียนโดย : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เมื่อ : 03 มิถุนายน 2559
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 01 มิถุนายน 2559
   ประกาศผลการคัดเลือกลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ และเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 30 พฤษภาคม 2559
   กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center อบต.พุคา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เขียนโดย : งานโครงการพิเศษและบริการชุมชุน  เมื่อ : 30 พฤษภาคม 2559
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 27 พฤษภาคม 2559
   ประกาศ นักเรียนนักศึกษาที่มีความประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เขียนโดย : งานประชาสัมพันธ์  เมื่อ : 26 พฤษภาคม 2559
   พิธีเชิดชูเกียรติสถานประกอบการและสัมมนาการฝึกงาน เขียนโดย : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  เมื่อ : 25 พฤษภาคม 2559
   ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 25 พฤษภาคม 2559
   โครงการ ฝึกอบรมครูที่ทำหน้าที่ครูที่ปรึกษา เขียนโดย : งานครูที่ปรึกษา  เมื่อ : 24 พฤษภาคม 2559
   เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ เขียนโดย : งานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ  เมื่อ : 23 พฤษภาคม 2559
   เรียนเชิญ ประชุมครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 23 พฤษภาคม 2559
   ขอแก้ไขประกาศวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี(เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป) เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 19 พฤษภาคม 2559
   ใบสมัครพนักงานราชการทั่วไป วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 17 พฤษภาคม 2559
   ยกเลิกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 17 พฤษภาคม 2559
   ขอเลื่อนกำหนดวันรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 17 พฤษภาคม 2559
   รับสมัครครูพิเศษสอน 9 อัตรา และเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 13 พฤษภาคม 2559
   ประกาศการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 12 พฤษภาคม 2559
   ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 10 พฤษภาคม 2559
   โครงการประกวด " ออมสินสุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทย" เขียนโดย : งานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ  เมื่อ : 04 พฤษภาคม 2559
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินฯ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 03 พฤษภาคม 2559
   รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย : งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  เมื่อ : 03 พฤษภาคม 2559
   วิจัยครู ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  เมื่อ : 03 พฤษภาคม 2559
   การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี วันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคาร ๘ เขียนโดย : งานประชาสัมพันธ์  เมื่อ : 16 มีนาคม 2559
   กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) เขียนโดย : งานโครงการพิเศษและบริการชุมชุน  เมื่อ : 01 มีนาคม 2559
   แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ระบบปกติและระบบทวิภาค เขียนโดย : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์  เมื่อ : 29 กุมภาพันธ์ 2559
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระบบโควตา (ระดับ ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 09 กุมภาพันธ์ 2559
   คู่มือการสมัครเข้าศึกษาต่อระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 06 กุมภาพันธ์ 2559
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระบบโควตา (ระดับปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 03 กุมภาพันธ์ 2559
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระบบโควตา (ระดับ ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 03 กุมภาพันธ์ 2559
   รับสมัครนักศึกษาระบบทวิภาคี เขียนโดย : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  เมื่อ : 01 กุมภาพันธ์ 2559
   ขอเชิญชวน ร่วมแต่งไทย งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ระหว่างวันที่ ๑๕ ม.ค. - ๒๑ ก.พ. ๒๕๕๙ เขียนโดย : งานประชาสัมพันธ์  เมื่อ : 15 มกราคม 2559
   ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคกลาง เขียนโดย : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์  เมื่อ : 22 ธันวาคม 2558
   ผลการแข่งขันทักษะพิมพ์ดีด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคกลาง เขียนโดย : แผนกวิชาการบัญชี  เมื่อ : 19 ธันวาคม 2558
   ผลการแข่งขันโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส. ได้ชนะเลิศระดับภาค เขียนโดย : แผนกวิชาการบัญชี  เมื่อ : 19 ธันวาคม 2558
   การจัดกิจกรรมตลาดนัด LBtech เดือนธันวาคม งดจัด เริ่มจัดอีกครั้ง วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เขียนโดย : งานประชาสัมพันธ์  เมื่อ : 17 ธันวาคม 2558
   กำหนดการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน ตามวัน เวลา ดังนี้ เขียนโดย : งานประชาสัมพันธ์  เมื่อ : 14 ธันวาคม 2558
   โครงการค่ายอาสา ชมรมวิชาชีพศิลปกรรม แผนกวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เขียนโดย : แผนกวิชาการออกแบบและออกแบบนิเทศศิลป์  เมื่อ : 03 ธันวาคม 2558
   เชิญชวน ชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสัปดาห์ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด เขียนโดย : งานประชาสัมพันธ์  เมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2558
   รายละเอียดและเกณฑ์ทักษะวิชาชีพฯ "การแข่งขันทักษะงานโยธา" เขียนโดย : งานประชาสัมพันธ์  เมื่อ : 26 พฤศจิกายน 2558
   รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งทักษะงานโยธา เขียนโดย : แผนกวิชาช่างก่อสร้าง  เมื่อ : 26 พฤศจิกายน 2558
   เชิญชวนจำหน่ายสินค้าตลาดนัด LBtech วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เขียนโดย : งานประชาสัมพันธ์  เมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2558
   แบบการแข่งขันทักษะงานปูน (เพิ่มเติม) เขียนโดย : แผนกวิชาช่างก่อสร้าง  เมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2558
   Logistics Experss บริการรับพิมพ์งาน ปรื้นงาน ถ่ายเอกสาร เข้าเล่มทำปก เขียนโดย : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์  เมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2558
   เอกสารจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษาจังหวัดพบุรี เขียนโดย : งานความร่วมมือ  เมื่อ : 20 พฤศจิกายน 2558
   เตรียมความพร้อม การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ V-NET เขียนโดย : งานประชาสัมพันธ์  เมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2558
   ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิต เขียนโดย : งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา  เมื่อ : 11 พฤศจิกายน 2558
   กำหนดการออกให้บริการประชาชน "โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน" เขียนโดย : งานโครงการพิเศษและบริการชุมชุน  เมื่อ : 09 พฤศจิกายน 2558
   รายละเอียดและเกณฑ์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา จังหวัด ภาค ชาติ 2558 เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 09 พฤศจิกายน 2558
   แบบแข่งขันทักษะวิชาชีพงานปูน ปี2558 ปรับแก้ใหม่ เขียนโดย : แผนกวิชาช่างก่อสร้าง  เมื่อ : 04 พฤศจิกายน 2558
   แบบแข่งขันทักษะวิชาชีพงานปูน ปี2558 ปรับแก้ใหม่ เขียนโดย : แผนกวิชาช่างก่อสร้าง  เมื่อ : 04 พฤศจิกายน 2558
   รายงานผลหารประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด เขียนโดย : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  เมื่อ : 02 พฤศจิกายน 2558
   ข้อกำหนดการทำรูปเล่มรายงานวิจัย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ อศจ.ลพบุรี 2558 เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 31 ตุลาคม 2558
   กำหนดการ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา 2558 เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 31 ตุลาคม 2558
   ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์และตารางการรายงานตัวสิ่งประดิษฐ์แยกตามประเภทฯ ปีการศึกษา2558 (ระดับ อศจ.ลพบุรี) เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 31 ตุลาคม 2558
   กำหนดการลงนามในแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เขียนโดย : งานประชาสัมพันธ์  เมื่อ : 29 ตุลาคม 2558
   เชิญชวนจำหน่ายสินค้าตลาดนัด LBtech วันที่ ๙ พ.ย.๒๕๕๘ ติดต่องานผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ เขียนโดย : งานประชาสัมพันธ์  เมื่อ : 29 ตุลาคม 2558
   ขอเรียนเชิญร่วมประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ปีที่ 2 เขียนโดย : งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  เมื่อ : 29 ตุลาคม 2558
   ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 29 ตุลาคม 2558
   ประกาศสถาบันฯ ภาคากลาง 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 21 ตุลาคม 2558
   ประชาสัมพันธ์ เรื่องการสมัครสมาชิกห้องสมุดและศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตและการยืมหนังสือห้องสมุด เขียนโดย : งานวิทยบริการและห้องสมุด  เมื่อ : 19 ตุลาคม 2558
   ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ เขียนโดย : งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  เมื่อ : 16 ตุลาคม 2558
   แบบฟอร์มงานพัสดุ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ เขียนโดย : งานพัสดุกลาง  เมื่อ : 15 ตุลาคม 2558
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ใบการประเมินสมรรถนะ เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 14 ตุลาคม 2558
   ประกาศ (ร่าง) ประชาพิจารณ์ การต่อเติมหลังคาต่อเชื่อม เขียนโดย : งานพัสดุกลาง  เมื่อ : 14 ตุลาคม 2558
   แบบส่งรายชื่อฯ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อศจ.ลพบุรี ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 14 ตุลาคม 2558
   ขอเชิญเข้าร่วม "กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา" ภาคกลางและภาคตะวันออก เขียนโดย : งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  เมื่อ : 09 ตุลาคม 2558
   เชิญร่วมงานพาณิชย์สัมพันธ์ 59 เขียนโดย : แผนกวิชาการบัญชี  เมื่อ : 07 ตุลาคม 2558
   กำหนดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด เขียนโดย : งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  เมื่อ : 06 ตุลาคม 2558
   ใบสมัครการแข่งขันทักษะวิชาชีพ งานปูน ปี2558 เขียนโดย : แผนกวิชาช่างก่อสร้าง  เมื่อ : 02 ตุลาคม 2558
   กำหนดส่งงานวิจัยในชั้นเรียนครั้งที่ 1 เขียนโดย : งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  เมื่อ : 29 กันยายน 2558
   เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558-2559 เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 22 กันยายน 2558
   -ร่าง- ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน TOR โครงการปรับปรุงอาคาร เขียนโดย : งานพัสดุกลาง  เมื่อ : 22 กันยายน 2558
   ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ เขียนโดย : งานบริหารงานทั่วไป  เมื่อ : 17 กันยายน 2558
   คำแนะนำการเขียนหนังสือราชการ เขียนโดย : งานบริหารงานทั่วไป  เมื่อ : 17 กันยายน 2558
   เชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาการจัดทำสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย : งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  เมื่อ : 14 กันยายน 2558
   โครงการอบรมผู้ดูแลระบบภายในหน่วยงาน วันที่ 14 ก.ย. 58 โดยงานศูนย์ข้อมูลฯ เขียนโดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  เมื่อ : 04 กันยายน 2558
   กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2558 เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 31 สิงหาคม 2558
   การเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  เมื่อ : 05 สิงหาคม 2558
   เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  เมื่อ : 05 สิงหาคม 2558
   กำหนดการเรียนชดเชยวันเสาร์ที่ 22 ส.ค. 2558 (ชดเชยกีฬาสีภายใน) เขียนโดย : งานวัดผลและประเมินผล  เมื่อ : 05 สิงหาคม 2558
   การเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  เมื่อ : 05 สิงหาคม 2558
   เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  เมื่อ : 05 สิงหาคม 2558
   ด่วน!!! เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการหารายได้ระหว่างเรียน ครั้งที่ 2 เขียนโดย : งานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ  เมื่อ : 04 สิงหาคม 2558
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต'๒๕๕๘ [เพิ่มเติม] เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 03 สิงหาคม 2558
   เชิญชมผลงานวิจัยครูแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เขียนโดย : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์  เมื่อ : 28 กรกฎาคม 2558
   ผลงานโครงการของนักศึกษาแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เขียนโดย : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์  เมื่อ : 28 กรกฎาคม 2558
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 23 กรกฎาคม 2558
   โครงการนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีการศึกษา 2557 เขียนโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  เมื่อ : 17 กรกฎาคม 2558
   งานวิจัยในชั้นเรียน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีการศึกษา 2557 เขียนโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  เมื่อ : 17 กรกฎาคม 2558
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 09 กรกฎาคม 2558
   ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคากลาง2 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 29 มิถุนายน 2558
   ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคากลาง 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 20 มิถุนายน 2558
   ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 05 มิถุนายน 2558
   แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 05 มิถุนายน 2558
   กำหนดการ การลงนามในแบบยืนยันค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย : งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  เมื่อ : 04 มิถุนายน 2558
   รับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ ปีการศึกษา2558 เขียนโดย : งานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ  เมื่อ : 20 พฤษภาคม 2558
   ขอเชิญร่วมบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุด เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 15 พฤษภาคม 2558
   ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฯ ภาคกลาง 2 ที่ผ่านการพิจารณาตรวจสอบ เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 27 มีนาคม 2558
   ประกาศรายชื่อวิชาที่เปิดเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  เมื่อ : 18 มีนาคม 2558
   ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันภาคกลาง 2 (ฉบับเปลี่ยนแปลงกำหนดการ) เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 09 มีนาคม 2558
   ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันภาคกลาง 2 เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 02 มีนาคม 2558
   เงื่อนไขการจัดการเรียนการสอน-ภาคเรียนฤดูร้อน-2557 เขียนโดย : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  เมื่อ : 24 กุมภาพันธ์ 2558
   ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน 2557 เขียนโดย : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  เมื่อ : 24 กุมภาพันธ์ 2558
   รายวิชาที่จะเปิดสอน-ภาคฤดูร้อน-2557 เขียนโดย : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  เมื่อ : 24 กุมภาพันธ์ 2558
   ประกาศสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 09 กุมภาพันธ์ 2558
   การให้บริการลงทะเบียนจ่ายตรงสวัสดิการข้าราชการ (เชิงรุก) เขียนโดย : งานการเงิน  เมื่อ : 23 มกราคม 2558
   ข่าวดี!! โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน เขียนโดย : งานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ  เมื่อ : 21 มกราคม 2558
   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการ "แคมป์ผู้ประกอบการ : ปั้นตัวเล็กเด็กหัวการค้า" เขียนโดย : งานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ  เมื่อ : 19 มกราคม 2558
   ประกาศผลโควตา ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย : งานวัดผลและประเมินผล  เมื่อ : 12 ธันวาคม 2557
   ประกาศผลโควตา ระดับ ปวส. (ต่างสาขา) เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 09 ธันวาคม 2557
   ประกาศผลโควตา ระดับ ปวส. (สายตรง) เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 09 ธันวาคม 2557
   ข้อกำหนดและกติกาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ช่่างก่อสร้าง ประเภทงานปูน ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปี 2557 เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 04 ธันวาคม 2557
   ประกาศกำหนดการพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  เมื่อ : 04 ธันวาคม 2557