นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      


ดาวน์โหลดไฟล์
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
ห้องเรียนออนไลน์ E-learning
ระบบบริหารจัดการงาน RMS-2012
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop
สมัครเรียนออนไลน์
ดูผลคะแนนสอบ V-NET รายบุคคล
[สำหรับนักศึกษา ปวช.,ปวส.]
การขอสำเร็จการศึกษา
การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
[สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี]
การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การขอสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครเจ้าหน้าที่
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้ online 11 คน
Today 578
Yesterday 331
This Month 3,494
Last Month 6,426
This Year 3,494
Last Year 86,525
ผู้ดูแลระบบ
Untitled Document

เพลงมาร์ชวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

          วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี   เป็นศักดิ์ศรีขวัญเมืองประเทืองคุณค่า
เลือดหมูขาวคือสีธงงามบรรเจิดตา   เป็นสง่าคู่แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
ช่างไม้ช่างกลและการช่างสตรี   สามแห่งนี้รวมหลอมเป็นสถาบันยิ่งใหญ่
เกียรติระบือชื่อเทคนิคของเราเหนือใคร   เทคนิคลพบุรีเยี่ยมในวงการศึกษา
สามัคคีมีวินัยใฝ่ความรู้   ทั้งเชิดชูคุณธรรมสร้างความศรัทธา
วท.กล้าเก่งมิเคยเกรงเรื่องกีฬา   ใครหน้าไหนอย่ามาท้าจะไม่หนีไกล
ผองเราเทิดพระวิษณุกรรมกราบบูชา   ขอเทพครูดลปัญญาวิชาช่างให้
นามชาวเทคนิคลพบุรีร่ำลือก้องไกล   ว่าฝีมือเด่งดังกว่าใครในธานี
เหล่าเราตั้งปณิธาน   และพร้อมปฏิญาณถือมั่นในความดี
รักเกียรติ เคารพในหน้าที่   ซื่อตรงและมีคุณธรรมประจำใน
พวกเราเทคนิครักชาติ   ภักดีจอมราชและศาสนาเหนือใคร
เทิดเกียรติสถาบันเราให้ตระการตลอดไป   คู่ฟ้าดินไทยชั่วนิรันดร์