วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว ปลัดจังหวัดลพบุรีประธานในพิธี และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการเยาวชนสร้างชาติจังหวัดลพบุรี” โดยภายในงานมีเยาวชน นักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษาในจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาและสร้างเยาวชน “ดี เก่ง กล้า” บ่มเพาะพลังในการสร้างชาติอย่างเป็นระบบ ซึ่งกิจกรรมมุ่งเน้นการวางรากฐานแนวคิด ค่านิยม ความเข้าใจในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ปลูกจิตสำนึกให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและสังคม ณ ห้องประชุมเฟืองทองอนุสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ดำเนินงานโดย
  • เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09:07 น.
  • ณ ห้องประชุมเฟืองทองอนุสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
  • เอกสารแนบ :
  • แบ่งปัน : -