ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ร่วมกิจกรรมแต่งไทย ไหว้พระ เสริมบารมี ณ วันพระศรีรัตนมหาธาตุ ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 น.
ดำเนินงานโดย
  • เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:00 น.
  • ณ -
  • เอกสารแนบ :
  • แบ่งปัน : -