วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โดย ดร.ชาญเวช บุญประเดิม นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 มอบหมายให้ นายเรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 เป็นประธานพิธีเปิดฯ และกล่าวให้โอวาท แสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา พร้อมนี้ ดร.เชาวรัตน์ เตมียกุล รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก... นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นวิทยาการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในหัวข้อ "ทักษะสำคัญในการใช้ชีวิตและการทำงานในโลกปัจจุบัน" และนางสาวปถมาภรณ์ หาญพานิช ผู้อำนวยการงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทสยามยนต์ ผู้แทนจำหน่าย คูโบต้า ประจำจังหวัดลพบุรี-สระบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในหัวข้อ "การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเติบโตก้าวหน้าในการทำงาน" วันที่ 11 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเฟืองทองอนุสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ดำเนินงานโดย
  • เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 08:32 น.
  • ณ สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
  • เอกสารแนบ :
  • แบ่งปัน : -