การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม พ.ศ.2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ดำเนินงานโดย
  • เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09:50 น.
  • ณ -
  • เอกสารแนบ :
  • แบ่งปัน : -