วันที่ 15 กุมภาพันธ์ เวลา 13.30 น. นายเรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 พร้อมด้วยนายประสงค์ อุบลวัตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และนายกริช เตียนพลกรัง รองผู้อำนวยการฯ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ช่างประจำศูนย์ และนักเรียนประจำศูนย์ ที่ออกให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษา คณะครูแผนกวิชาช่างก่อสร้างได้ดำเนินการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน
ดำเนินงานโดย
  • เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:30 น.
  • ณ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
  • เอกสารแนบ :
  • แบ่งปัน : -