วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จัดพิธีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมเฟืองทองอนุสรณ์ โดยมีนายประสงค์ อุบลวัตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้ารับประกาศนียบัตร จำนวน 1,310 คน
ดำเนินงานโดย
  • เมื่อวันที่ 03 เมษายน 2566 เวลา 05:18 น.
  • ณ ห้องประชุมเฟืองทองอนุสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
  • เอกสารแนบ :
  • แบ่งปัน : -