ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ขอแสดงความยินดีกับคุณครูอรรถบดี วิศิษฏ์วัฒนะ (ครูยิว) ครูแผนกวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ที่ได้รับรางวัล "ชนะเลิศยอดเยี่ยม อันดับที่ 1" การประกวดวาดภาพสีน้ำนานาชาติ ระดับโลก (ประเภทภาพทิวทัศน์) องค์กรสีน้ำโลก IFAM จากผู้เข้าแข่งขัน 60 ประเทศทั่วโลก จำนวน 1227 ชิ้นงาน ณ ประเทศมาเลเซีย 2023


" "