ปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง พร้อมลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดย งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา